ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΠΑΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΠΑΑ

“ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΠΑΑ2014-20”

Από την Πάτμο απ’ όπου έλκει την εκ πατρός καταγωγή ο Αντιπεριϕερειάρχης Αντώνης Σ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ,  ξεκίνησε την Τετάρτη 06 Μαρτίου,  η δημόσια διαβούλευση για το  Περιϕερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΕΠΑΑ) καθώς και το Περιϕερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διαχείρισης της Θάλασσας, Αλιείας & Υδατοκαλλιέργειας (ΠΕΠΔΘ&Υ) της προγραμματικής περιόδου 2014-20 και του ΕΣΠΑ 2014-20

Στην πρώτη δημόσια διαβούλευση έγινε στο νησί, παρουσία του δημάρχου  Γρηγόρη ΣΤΟΪΚΟΥ, των Αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων , κτηνοτρόϕων , καλλιεργητών , μεταποιητών , αλιέων κλπ., ο  Αντιπεριϕερειάρχης παρουσίασε με την βοήθεια εποπτικών μέσων το  ΠΕΠΑΑ & ΠΕΠΔΘ&Υ 2014-20και ϕυσικά το Ειδικό Τεύχος που εκπονήθηκε για την Πάτμο , όπως και για κάθε νησί του  Νοτίου Αιγαίου.

Μετά  την  παρουσίαση του Σχεδίου για το νησί ακολούθησε η τοποθέτηση του δημάρχου επί του προγράμματος και η κατάθεση των πρώτων προτάσεων για την δημιουργία υποδομών στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής στο νησί καθώς και προτάσεις για την ανάπτυξη ιδιωτικής επενδυτικής πρωτοβουλίας από γεωργούς , κτηνοτρόϕους και αλιείς.

Ακολούθησε ενδελεχής διάλογος κατά το οποίο μίλησαν σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες και κατεγράϕησαν οι προτάσεις τις οποίες οι μελετητές του κάθε νησιού θα επεξεργασθούν προκειμένου να αξιολογηθούν και να περιληϕθούν στο τελικά σχεδόν για το νησί της Πάτμου.

Την 7η Μαρτίου,  Ο Αντιπεριϕερειάρχης εκπροσώπησε την Περιϕέρεια Νοτίου Αιγαίου στις εκδηλώσεις για τον Εορτασμό της  Ενσωμάτωσης της Δωδεκάνησου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΠΑΑ 2014-20