Γνωστοποιούμε στο επιβατικό κοινό Διαφανίου Ολύμπουmain-image
 ότι τα δρομολόγια προς  Πηγάδια με επιστροφή συνεχίζονται για εκάστη εβδομάδα, κάθε Τετάρτη   απο Διαφάνι 07:30  και Όλυμπο 07:45 , επιστροφή από Πηγάδια στις 14:00 μ.μ.

Επίσης την μεγάλη Δευτέρα θα εκτελεστεί πρόσθετο δρομολόγιο  με τις ίδιες ώρες αναχώρησης-επιστροφής
                                               Απο το Κ.Τ.Ε.Λ Καρπάθου

Γνωστοποιούμε στο επιβατικό κοινό Διαφανίου Ολύμπου Ότι το Κ.Τ.Ε.Λ Καρπάθου τροποποιεί τα δρομολόγια του.