ρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που αφορά στη δωρεάν φιλοξενία νηπίων, παρακαλούνται όσες μητέρες:
α) δεν εργάζονται
ή
β) εργάζονται ανασφάλιστες σε οικογενειακές επιχειρήσεις ή σε τρίτους
ή
γ) είναι ασφαλισμένες στον ΟΓΑ στο όνομα του συζύγου τους

όπως εγγραφούν στα μητρώα του ΟΑΕΔ και λάβουν Κάρτα Ανεργίας καιΒεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασηςέως και τις 15 Μαΐου 2017.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Ο πρόεδρος του ΚΟΠΑΠ

Βασιλαράκης Γεώργιος

εγγραφών/επανεγγραφών αλλά και της συμμετοχής του Δημοτικού Παιδικού ΣταθμούΔήμου Καρπάθουστο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ .