laogr 

Θέμα:  «Έκδηλο ενδιαϕέρον από όλη την Ελλάδα για τα πρώτα  μεταπτυχιακά μαθήματα Λαογραϕίας στην Κάρπαθο.»

 

        Μεγάλη κινητικότητα και έντονο ενδιαϕέρον παρουσιάζεται τις τελευταίες μέρες  από ενδιαϕερόμενους από όλη την Ελλάδα  για την παρακολούθηση των πρώτων μεταπτυχιακών πανεπιστημιακών μαθημάτων  Λαογραϕίας  που θα πραγματοποιηθούν στην Κάρπαθο από 9 έως 16 Νοεμβρίου 2014.

Θεωρούμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε ότι  τα μαθήματα θα είναι δωρεάν και όσοι παρακολουθήσουν τις πέντε(5) από τις έξι(6) ημέρες μαθημάτων θα αποκτήσουν βεβαίωση.  Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν μεταπτυχιακοί ϕοιτητές, εκπαιδευτικοί, επιστήμονες  και κάτοικοι του Δήμου Καρπάθου  Για περισσότερες πληροϕορίες οι ενδιαϕερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέϕωνα 210-7277878 και κινητό 6946201402 καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση malex@phil.uoa.gr.    

                Επίσης , επειδή είναι αρκετοί  αυτοί που ζητούν πληροϕορίες  για το Ινστιτούτο Λαογραϕίας σας παραθέτουμε  τη σχετική δελτίο τύπου  που μας έστειλε  το Γραϕείο του Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Αθηνών :

 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014  ΣΤΟ ΑΚΡΙΤΙΚΟ ΝΗΣΙ

 

«Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Ελληνική Λαογραϕική Εταιρεία και ο Δήμος Καρπάθου συνεργάστηκαν για την ίδρυση Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού, το οποίο θα έχει έδρα την Κάρπαθο του νομού Δωδεκανήσου. Κι αυτό γιατί η Κάρπαθος έχει να επιδείξει ιδιαιτέρως σημαντικό, κατά την Ελληνική και διεθνή βιβλιογραϕία, λαογραϕικό και εν γένει πολιτιστικό πλούτο.

Η Κάρπαθος επίσης απολαύει σημαντικής ιστορικής προσϕοράς στην Ελλάδα ιδίως με το Επαναστατικό Απελευθερωτικό Κίνημα των κατοίκων της εναντίον της πολύχρονης Ιταλικής Κατοχής, με αποτέλεσμα να αποκτήσει την ελευθερία της οκτώ μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα.

Η ίδρυση του Ινστιτούτου εγκρίθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 2012 με ομόϕωνη απόϕαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών (πρυτανεία Θεοδοσίου Ν. Πελεγρίνη), αϕού προηγήθηκαν οι παρακάτω διαδικασίες:

1) Ο καθηγητής και διευθυντής του Σπουδαστηρίου Λαογραϕίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοϕικής Σχολής Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης έκανε σχετική εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραϕίας (διευθυντής ο καθηγητής Ιωάννης Πολέμης), η οποία αποϕάσισε ομόϕωνα, μετά από διεξοδική συζήτηση στη συνεδρία της 8ης Απριλίου 2012, να καταθέσει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας (πρόεδρος η καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου) θετική πρόταση για την ίδρυση του Ινστιτούτου. 2) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας, στη συνεδρία της 22ας Ιουνίου 2012, με βάση την πρόταση και τον κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου, που κατατέθηκε από τον Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραϕίας, απεϕάσισε ομόϕωνα να προτείνει στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου την ίδρυση Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού στην Κάρπαθο. 3) Ανάλογες αποϕάσεις προηγήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Λαογραϕικής Εταιρείας (πρόεδρος ο ομότιμος καθηγητής Μιχαήλ Γ. Μερακλής, γενικός γραμματέας ο καθηγητής Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης) και το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου (δήμαρχος ο Μιχαήλ Φρ. Χανιώτης, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ο Γεώργιος Θ. Νισύριος).

Σκοποί του Ινστιτούτου είναι:

α) Η προαγωγή της βασικής θεωρητικής και εϕαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας του λαϊκού πολιτισμού στον Ελληνικό χώρο και με ιδιαίτερη έμϕαση στον χώρο της Δωδεκανήσου και άλλων νησιών του Αιγαίου, β) Η διάδοση της γνώσης του λαϊκού πολιτισμού σε κάθε ενδιαϕερόμενο, τους μαθητές και εκπαιδευτικούς των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρπάθου και ιδίως στους ϕοιτητές Φιλολογίας και των άλλων Τμημάτων της Φιλοσοϕικής Σχολής, των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και άλλων Πανεπιστημίων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη κατάρτιση των λειτουργών της Εκπαίδευσης σε θέματα λαϊκού πολιτισμού.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του Ινστιτούτου πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, και οι εξής δραστηριότητες:

1) Οργάνωση σεμιναριακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, ομιλιών, διαλέξεων, συνεδρίων. 2) Επιτόπιες έρευνες και επισκέψεις σε Δήμους, πόλεις και χωριά κατά κύριο λόγο της Δωδεκανήσου και άλλων νησιών του Αιγαίου για τη συγκέντρωση, ανάδειξη και επεξεργασία πρωτογενούς λαογραϕικού υλικού. 3) Προσκλήσεις ειδικών ερευνητών από διάϕορους επιστημονικούς κλάδους. 4) Συνεργασία με Ελληνικά ή ξένα Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και οργανισμούς του ίδιου ή συγγενούς επιστημονικού ενδιαϕέροντος. 5) Έκδοση σχετικών δημοσιευμάτων. 6) Διεξαγωγή Ερευνητικών Προγραμμάτων. 7) Επικουρία σε μεταπτυχιακούς ϕοιτητές και υποψήϕιους διδάκτορες Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών με θέματα από τον λαϊκό πολιτισμό. 8) Τήρηση Αρχείου Προϕορικής Παράδοσης και άλλα.

Η Διοίκηση του Ινστιτούτου ανατέθηκε, με βάση το Σύμϕωνο Συνεργασίας των τριών ϕορέων, σε Πενταμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου ως Πρόεδρο, τον καθηγητή Λαογραϕίας Μανόλη Γ. Βαρβούνη και τον αναπληρωτή καθηγητή Λαογραϕίας Μανόλη Γ. Σέργη (εκ μέρους της Ελληνικής Λαογραϕικής Εταιρείας), τη λέκτορα Κοινωνικής Λαογραϕίας του Τμήματος Φιλολογίας Βασιλική Χρυσανθοπούλου και τον εκάστοτε Δήμαρχο Καρπάθου, που τώρα είναι ο Ηλίας Ανδρ. Λάμπρος. Καθήκοντα διευθυντή ανατέθηκαν στον καθηγητή Λαογραϕίας του Τμήματος Φιλολογίας Μηνά Αλ. Αλεξιάδη.

Η επίσημη αναγγελία της ίδρυσης του Ινστιτούτου έγινε σε Ειδική Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, στις 9 Αυγούστου 2013, με την παρουσία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου Αμβροσίου, των Τοπικών Αρχών του νησιού, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητών Πανεπιστημίου και πολλών Καρπαθίων.

Ήδη το Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου έχει πραγματοποιήσει ορισμένες σημαντικές επιστημονικές δραστηριότητες, για τις οποίες θα γίνει λόγος στον πρώτο Απολογισμό του.

Τώρα το Ινστιτούτο οργανώνει τα πρώτα μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά μαθήματα Λαογραϕίας στην Κάρπαθο από 9 έως 16 Νοεμβρίου 2014. Τα μαθήματα αυτά θα γίνουν στην πρωτεύουσα του Δήμου Καρπάθου Πηγάδια και στις Δημοτικές Κοινότητες Απερίου, Μενετών και Ολύμπου, όπου πρόκειται να λειτουργήσουν Παραρτήματα του Ινστιτούτου. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα οργανώνονται με τη συνεργασία του Καρπαθιακού Οργανισμού Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Καρπάθου (πρόεδρος Γιώργος Βασιλαράκης) και του τοπικού Συλλόγου του Ινστιτούτου (εκπρόσωποι Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Μαυρολέων και Ηλίας Εμμ. Βασιλαράς).

Τα μαθήματα θα παρακολουθήσουν ομάδα μεταπτυχιακών ϕοιτητών Λαογραϕίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπαιδευτικοί και κάθε ενδιαϕερόμενος (από την Κάρπαθο ή την υπόλοιπη Ελλάδα). Θα διδάξουν οι πανεπιστημιακοί καθηγητές Λαογραϕίας Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Μανόλης Γ. Σέργης, Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας, Μαρία Γκασούκα, Γεώργιος Ι. Θανόπουλος, η εντεταλμένη επίκουρη καθηγήτρια Αθηνά Μαχά-Μπιζούμη και η διδάκτωρ Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ελένη Μανωλοπούλου.

 

Για περισσότερες πληροϕορίες οι ενδιαϕερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέϕωνα 210-7277878 και κινητό 6946201402 καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση malex@phil.uoa.gr.»

 

                                                  Από το Γραϕείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

 

 

                                                             

Θέμα:  «Έκδηλο ενδιαϕέρον από όλη την Ελλάδα για τα πρώτα  μεταπτυχιακά μαθήματα Λαογραϕίας στην Κάρπαθο.»