20140422_161855 Με θέμα τον Απολογισμό των πεπραγμένων σε ό, τι αφορά την οικονομική κατάσταση, την διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση στις 30/06/2015 και ώρα 13: 00 .
Στην συνεδρίαση καλούνται να συμμετέχουν και κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

Θέμα: «Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση στις 30/06 στον Δήμο Καρπάθου»