Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης ΕυρωπαΙκών θεμάτωνΟ Δήμος Καρπάθου συμμετέχει ως εταίρος στο έργο “Trip 2 Tolerance” στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Youth που διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Ο Δήμος Καρπάθου θα δώσει τη δυνατότητα σε 4 νέους της περιοχής του για 7 ημέρες να συμμετέχουν στην εκπαίδευση που διοργανώνει το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Η εκπαίδευση θα λάβει χώρα στην Αθήνα και στόχο έχει να εκπαιδεύσει 58 νέους από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, τα Σκόπια και το Βέλγιο στα θέματα της Δημοκρατίας και της διαπολιτισμικής κατανόησης βασισμένη στη μη τυπική μάθηση. Οι συμμετέχοντες θα συμμετέχουν σε προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σκοπό να καταλάβουν την διαδικασία λήψης αποϕάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τέλος θα δημιουργήσουν ειδικά animation σε υπολογιστές προωθώντας τη δική τους οπτική για τα Ανθρώπινα δικαιώματα και την πολυπολιτισμικότητα.

Η συμμετοχή των νέων του Δήμου σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και γνώσεις, οι οποίες θα χρησιμεύσουν στην επαγγελματική πορεία τους, αλλά και στην οπτική τους ως Ευρωπαίοι πολίτες. Η διάσταση της πολυπολιτισμικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί θεμέλιο λίθο της Ευρώπης και κατάκτηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού μέσα στους αιώνες.

Πληροϕορίες και δραστηριότητες του προγράμματος μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα:  www.trip2tolerance.eu

Από το Γραϕείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

Θέμα:  «Νέοι της Καρπάθου θα συμμετάσχουν  σe εκπαίδευση   του Ινστιτούτου  Έρευνας  και Κατάρτισης  Ευρωπαϊκών  Θεμάτων»