ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λ.Τ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 
20140901_171958

 

Μέσα στα πλαίσια «Θεσμοθέτησης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» και «Κοινωνικού Σχολείου»:

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας την  «παρεμβατική δυναμική» της Άθλησης και της Δια Βίου Άσκησης στην ισόρροπη ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της χώρας, θεσμοθέτησε (ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου») την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού για το τρέχον σχολικό έτος θα διεξαχθεί στις 6 Οκτωβρίου 2014 με θεματικό άξονα: «Ρατσισμός και  Διαϕορετικότητα, όλοι διαϕορετικοί όλοι ίσοι».

Τα τελευταία χρόνια, σημαντικοί ϕορείς όπως ο Ο.Η.Ε. η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα περιεχόμενα στη Λευκή Βίβλο, Παγκόσμιες Αθλητικές Ομοσπονδίες κ.ά., αναγνωρίζουν τη συμβολή του αθλητισμού στην προώθηση αξιών, στάσεων και δεξιοτήτων (όπως η κοινωνική συνοχή, η ένταξη, η αλληλεγγύη, η ανεκτικότητα, η ευγενής άμιλλα κλπ.) που στο σύνολό τους οδηγούν στη δημιουργία ενεργών δημοκρατικών πολιτών.

 Για την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, ο Δ/ντης του σχολείο μας (Γυμνάσιο Λ.Τ. Ολύμπου Καρπάθου) και ο Σύλλογος Διδασκόντων αποϕάσισαν  για  τον τρόπο οργάνωσης της 1ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» με πρόγραμμα δραστηριοτήτων (Δρόμος Αντοχής, Κινητικές Δραστηριότητες, Αγώνες Μπάσκετ, προβολή – Παρουσίαση – Συζήτηση σχετικά με τον Ρατσισμό και την Διαϕορετικότητα στον Αθλητισμό) στις οποίες μπορούν  ελεύθερα να συμμετέχουν ϕορείς της ευρύτερης κοινωνίας, συνεπώς:

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ανοιχτή πρόσκληση στις τοπικές αρχές, τον τοπικό τύπο, στους γονείς και σε κάθε ενδιαϕερόμενο, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις του σχολείου μας.

Ο

Δ/ντης – Σύλλογος Διδασκόντων

Γυμνασίου Λ.Τ. Ολύμπου Καρπάθου

Θέμα: «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού»