Θέμα:  «Στην όμορϕη Βωλάδα Καρπάθου η δεύτερη μέρα του Β΄ Κύκλου των μεταπτυχιακών μαθημάτων Λαογραϕίας»
volada_cm

Στην γενέτειρα του σημαντικού Καρπάθιου Λαογράϕου Εμμανουήλ Μανωλακάκη, στην όμορϕη Βωλάδα,  θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη μέρα του Β’ Κύκλου των μεταπτυχιακών μαθημάτων Λαογραϕίας που διοργανώνει  το Ινστιτούτο Λαϊκού  Πολιτισμού Καρπάθου του Πανεπιστημίου Αθηνών και το σωματείο  του τοπικού παραρτήματος Καρπάθου με τη συνεργασία του Καρπαθιακού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.   Το σημερινό πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΤΡΙΤΗ, 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΒΩΛΑΔΑ, ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εκκλησιαστικό Μέγαρο Ι.Ν.Γεννήσεως της Θεοτόκου Βωλάδας

15.00-17.00

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ :

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

17.00-18.00

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ :

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ

18.00.00

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΎΛΟΥ :

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

20.00-21.00

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΔΩΡΟΣ:

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

Από το Γραϕείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

Θέμα:  «Στην όμορϕη Βωλάδα Καρπάθου η δεύτερη μέρα του Β΄ Κύκλου των μεταπτυχιακών μαθημάτων Λαογραϕίας»