20140422_161855

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου  την Τετάρτη  29 Απριλίου  2015 και ώρα 6:00 μμ για τη συζήτηση και λήψη αποϕάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή Επιχορήγησης, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2015.

2. Προγραμματισμός Εκδηλώσεων – Δεξιώσεων προς τιμή του Ήρωα Σμηναγού ΚΩΣΤΑ ΗΛΙΑΚΗ για το έτος 2015.

3. Προγραμματισμός Εκδηλώσεων του Δήμου σε συνεργασία με τον ΚΟΠΑΠ για την επίσκεψη της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας (ΕΘΝ.Α.Α) στην Κάρπαθο.

4. Έγκριση της 2ης ϕάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου

Καρπάθου για τα έτη 2014-2019.

5.  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών από ιδιώτη “Αποκομιδή –

περισυλλογή απορριμμάτων, μπαζών, καδιών κλπ με ζώο στην Τοπική     Κοινότητα Ολύμπου”.

6.  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών από ιδιώτη “Αποκομιδή –

περισυλλογή απορριμμάτων, μπαζών, καδιών κλπ με ζώο στην Τοπική    Κοινότητα Μεσοχωρίου”.

7. Αποδοχή πιστώσεων που προέρχονται από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του    Δήμου (1η και 2η εντολή ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ).

8. Έγκριση τροποποίησης και παράταση διάρκειας σύμβασης της πράξης με   τίτλο «Δράσεις Ευαισθητοποίησης, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης    Καρπάθου στο πλαίσιο του έργου: Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών   Αποβλήτων με κωδικό MIS 399647 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ– ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»..

9. Έγκριση απολογισμού επιχορήγησης 2014 Α.Σ.Κ Ποσειδών και έγκριση επιχορήγησης έτους 2015 ποσού 10.000 ευρώ. Ψήϕιση πίστωσης.

10. Καθορισμός τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (υπαίθριο στάσιμο  εμπόριο).

11. Κατανομή Πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές.

12. Διορθώσεις και Διαγραϕές Χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Καρπάθου.

13. Διενέργεια διαϕόρων προμηθειών.

14. Εξέταση της αριθ. πρωτ. 3134/16-04-2014 αίτησης για άδεια του      Προέδρου της τοπικής κοινότητας Απερίου κου Μικροπανδρεμένου       Αλεξίου.

Από το Γραϕείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

Θέμα: «Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου στις 29/04»