Το Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου οργανώνει τα πρώτα μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά μαθήματα Λαογραϕίας στην Κάρπαθο από 9 έως 16 Νοεμβρίου 2014. Τα μαθήματα αυτά θα γίνουν στην πρωτεύουσα του Δήμου Καρπάθου Πηγάδια και στις Δημοτικές Κοινότητες Απερίου, Μενετών και Ολύμπου, όπου πρόκειται να λειτουργήσουν Παραρτήματα του Ινστιτούτου. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα οργανώνονται με τη συνεργασία του Καρπαθιακού Οργανισμού Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Καρπάθου (πρόεδρος Γιώργος Βασιλαράκης) και του τοπικού Συλλόγου του  (εκπρόσωποι Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Μαυρολέων και Ηλίας Εμμ. Βασιλαράς).

Τα μαθήματα θα παρακολουθήσουν ομάδα μεταπτυχιακών ϕοιτητών Λαογραϕίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπαιδευτικοί και κάθε ενδιαϕερόμενος (από την Κάρπαθο ή την υπόλοιπη Ελλάδα). Θα διδάξουν οι πανεπιστημιακοί καθηγητές Λαογραϕίας Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Μανόλης Γ. Σέργης, Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας, Μαρία Γκασούκα, Γεώργιος Ι. Θανόπουλος, η εντεταλμένη επίκουρη καθηγήτρια Αθηνά Μαχά-Μπιζούμη και η διδάκτωρ Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ελένη Μανωλοπούλου.

Σκοποί του Ινστιτούτου είναι:

α) Η προαγωγή της βασικής θεωρητικής και εϕαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας του λαϊκού πολιτισμού στον Ελληνικό χώρο και με ιδιαίτερη έμϕαση στον χώρο της Δωδεκανήσου και άλλων νησιών του Αιγαίου, β) Η διάδοση της γνώσης του λαϊκού πολιτισμού σε κάθε ενδιαϕερόμενο, τους μαθητές και εκπαιδευτικούς των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρπάθου και ιδίως στους ϕοιτητές Φιλολογίας και των άλλων Τμημάτων της Φιλοσοϕικής Σχολής, των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και άλλων Πανεπιστημίων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη κατάρτιση των λειτουργών της Εκπαίδευσης σε θέματα λαϊκού πολιτισμού.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του Ινστιτούτου πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, και οι εξής δραστηριότητες:

1) Οργάνωση σεμιναριακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, ομιλιών, διαλέξεων, συνεδρίων. 2) Επιτόπιες έρευνες και επισκέψεις σε Δήμους, πόλεις και χωριά κατά κύριο λόγο της Δωδεκανήσου και άλλων νησιών του Αιγαίου για τη συγκέντρωση, ανάδειξη και επεξεργασία πρωτογενούς λαογραϕικού υλικού. 3) Προσκλήσεις ειδικών ερευνητών από διάϕορους επιστημονικούς κλάδους. 4) Συνεργασία με Ελληνικά ή ξένα Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και οργανισμούς του ίδιου ή συγγενούς επιστημονικού ενδιαϕέροντος. 5) Έκδοση σχετικών δημοσιευμάτων. 6) Διεξαγωγή Ερευνητικών Προγραμμάτων. 7) Επικουρία σε μεταπτυχιακούς ϕοιτητές και υποψήϕιους διδάκτορες Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών με θέματα από τον λαϊκό πολιτισμό. 8) Τήρηση Αρχείου Προϕορικής Παράδοσης και άλλα.

Για περισσότερες πληροϕορίες οι ενδιαϕερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέϕωνα 210-7277878 και κινητό 6946201402 καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση malex@phil.uoa.gr.

Από το Γραϕείο Τύπου Δήμου  Καρπάθου

Θέμα : «Τα πρώτα μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά μαθήματα Λαογραϕίας  ξεκινούν στην Κάρπαθο από 9-16 Νοεμβρίου.»