20140915_095135Ξεκινάει την Μ. Δευτέρα 06/04 η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την πρόσληψή τους, μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ. Για τον Δήμο Καρπάθου εγκρίθηκαν δεκατρείς(13) θέσεις και συγκεκριμένα:
• 1 ΠΕ Κοινωνιολογίας
• 2 ΠΕ Φιλολογίας
• 3 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
• 3ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού
• 2ΔΕ Υδραυλικών
• 1ΔΕ Ηλεκτρολόγων
• 1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΟΑΕΔ: www. oaed.gr

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

Θέμα: «13 θέσεις εγκρίθηκαν από το Κοινωφελές Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τον Δήμο Καρπάθου.»