Εσόδων – Περιουσίας και Ταμείου Δήμου Καρπάθου εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση για την μίσθωση Αιγιαλού – Παραλίας:
« Οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να μισθώσουν χώρο για τοποθέτηση ομπρελών και εκμετάλλευση Θαλάσσιων Σπορ και οι επιχειρήσεις τους είναι όμορες με τον Αιγιαλό, παρακαλούνται να προσέλθουν στον Δήμο Καρπάθου, έως και την Παρασκευή 19 Μαϊου 2017, για να υποβάλλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με την αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β 1636/12-05-2017) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά είναι η είναι :
1. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος
2. Έναρξη Επιτηδεύματος
3. Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Καρπάθου

Μίσθωση Αιγιαλού – Παραλίας»