LOGO-OGA-NEWΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΑΕ/ΟΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α.1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 55.000 δικαιούχους του ΛΑΕ/ΟΓΑ, οι οποίοι είναι κάτοχοι
ατομικού δελτίου Κοινωνικού Τουρισμού.
Αφορά διαμονή μέχρι έξι (6) ημέρες (δηλαδή, πέντε (5) διανυκτερεύσεις), ισχύει από
23-7-2016 έως 8-5-2017 (καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από το κατάλυμα) και
εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας.
Α.2. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
α) Ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων (ξενοδοχεία κλασσικού τύπου,
ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, παραδοσιακά καταλύματα),
β) Ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα τεσσάρων (4), τριών (3) και δύο (2) κλειδιών,
γ) Επιπλωμένες κατοικίες – επαύλεις και
δ)Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), μόνο με ιδιόκτητη σκηνή ή
τροχόσπιτο.
Α.3. Τα τουριστικά καταλύματα που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
υποχρεούνται:
α) Να διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο να είναι σε ισχύ.
β) Να διαθέτουν ιδιαίτερο λουτρό και ατομικό ή κεντρικό κλιματισμό ψύξης-θέρμανσης,
εντός των δωματίων.
γ) Να διαθέτουν ή να έχουν άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, με σύνδεση στο
διαδίκτυο (internet), αφενός για να αναγγέλλουν τις αφίξεις των κοινωνικών τουριστών στην
ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΓΑ, αφετέρου για να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας.
2
δ) Να πληρούν όλες τις προβλεπόμενες, από την κείμενη νομοθεσία, τεχνικές και λειτουργικές
προδιαγραφές, ανάλογα με την κατηγορία τους.
Α.4. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα
Κοινωνικού Τουρισμού του ΛΑΕ/ΟΓΑ, υποβάλλουν ηλεκτρονική Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση
συμμετοχής, με την οποία δηλώνουν και τη δέσμευσή τους για την τήρηση των όρων του
προγράμματος. Η Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.oga.gr/katalymata-aitiseis-2016 ,
Οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2015 πρέπει και
αυτοί να υποβάλουν ηλεκτρονική Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής, η οποία όμως είναι
προσυμπληρωμένη με βάση τα στοιχεία της αντίστοιχης Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης
συμμετοχής που υπέβαλαν το 2015. Για την υποβολή της αίτησης πρέπει να εισέλθουν στην
εφαρμογή www.oga.gr/katalymata-aitiseis-2016 χρησιμοποιώντας τους κωδικούς
(username και password) που ήδη χρησιμοποιούν από το προηγούμενο έτος και να
προχωρήσουν σε επικαιροποίηση των δηλωθέντων στοιχείων τους (π.χ. ημερομηνίες
συμμετοχής τους για το 2016, τυχόν αλλαγές σε τηλέφωνα επικοινωνίας, ειδικό σήμα
λειτουργίας, πυρασφάλεια, κλπ.).
Σε περίπτωση που έχουν ξεχάσει τους κωδικούς τους από την προηγούμενη χρονιά, πρέπει να
ακολουθήσουν τις οδηγίες ανάκτησης των κωδικών που αναγράφονται στην εφαρμογή.
Η ηλεκτρονική Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής όλων των ανωτέρω επιχειρηματιών,
αποστέλλεται και σε έντυπη μορφή συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
υπογεγραμμένη νομίμως, στον ΟΓΑ/Κλάδος Αγροτικής Εστίας- Πατησίων 30, ΤΚ 10170
Αθήνα), μέχρι και 9-7-2016 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αρ. πρωτ. εισερχομένου
ΟΓΑ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κωδικοί (username και password) που θα χρησιμοποιήσουν οι
ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής
Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού
2016, πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Οι ανωτέρω
κωδικοί ισχύουν και για την εισαγωγή στην εφαρμογή (www.oga.gr/katalymata) και
την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής αναγγελίας άφιξης των κοινωνικών
τουριστών.
Α.5. Ο κατάλογος των συμβεβλημένων τουριστικών καταλυμάτων με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ ανά νομό
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr) και οι κοινωνικοί τουρίστες μπορούν να
επιλέγουν το κατάλυμα της προτίμησής τους από τον κατάλογο αυτό.
3
Α.6. Ο ΛΑΕ/ΟΓΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ανά άτομο / ανά διανυκτέρευση :
Πίνακας 1
Α.7. Το ποσό της οικονομικής συνεισφοράς των δικαιούχων προσδιορίζεται κατ΄ αρχήν από τις
επιχειρήσεις λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και υπό την
προϋπόθεση ότι το ύψος του ποσού δεν θα υπερβαίνει τα ανώτατα όρια, που καθορίζει ο
ΛΑΕ/ΟΓΑ ανάλογα με τη μορφή, την κατηγορία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του
καταλύματος, τα οποία περιλαμβάνονται στους πίνακες που ακολουθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Πίνακας 2
Α.8. Ο ΟΓΑ με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στους κατοίκους και τις
επιχειρήσεις των νησιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διαχείρισης των
προσφυγικών ροών, επιδοτεί τις επιχειρήσεις καταλυμάτων των νησιών του
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 έως 8 ΜΑΪΟΥ 2017
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για παραμονή σε ξενοδοχεία
κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία
τύπου επιπλωμένων
διαμερισμάτων και
παραδοσιακά καταλύματα
5* (Lux)
4*
3*
2*
1*
23,00 €
22,00 €
21,00 €
20,00 €
19,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
4 κλειδιά
3 κλειδιά
2 κλειδιά
19,00 €
18,00 €
16,00 €
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ
Χωρίς κατάταξη
18,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPING’S)

10,00 €
ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για παραμονή σε ξενοδοχεία
κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία
τύπου επιπλωμένων
διαμερισμάτων και
παραδοσιακά καταλύματα
5* (Lux)
4*
3*
2*
1*
15,00 €
13,00 €
8,00 €
6,00 €
4,00 €
12,00 €
10,00 €
6,00 €
4,00 €
2,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
4 κλειδιά
3 κλειδιά
2 κλειδιά
8,00 €
6,00 €
4,00 €
6,00 €
4,00 €
2,00 €
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ
Χωρίς κατάταξη
7,00 €
5,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPING’S)4
Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα και συγκεκριμένα τα νησιά Λέσβο, Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο, Σάμο,
Ικαρία, Φούρνοι, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά, Κω, Πάτμο, Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, Λέρο,
Κάλυμνο, Αστυπάλαια, Νίσυρο, Σύμη, Τήλο, Χάλκη, Λειψοί, Αγαθονήσι, Καστελόριζο,
με ποσό ίσο με το άθροισμα της αντίστοιχης επιδότησης και της οικονομικής
συμμετοχής του δικαιούχων ανά κατηγορία καταλύματος στους άλλους προορισμούς.
Έτσι, οι κοινωνικοί τουρίστες που θα επιλέξουν προορισμούς στα
προαναφερόμενα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων, θα
πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση διαμονής.
Τα ποσά επιδότησης του ΛΑΕ ανά άτομο / ανά διανυκτέρευση στους ανωτέρω
προορισμούς αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα 3:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Πίνακας 3
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 έως 8 ΜΑΪΟΥ 2017
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για παραμονή σε ξενοδοχεία
κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία
τύπου επιπλωμένων
διαμερισμάτων και
παραδοσιακά καταλύματα
5* (Lux)
4*
3*
2*
1*
35,00 €
32,00 €
27,00 €
24,00 €
21,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
4 κλειδιά
3 κλειδιά
2 κλειδιά
25,00 €
22,00 €
18,00 €
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ
Χωρίς κατάταξη
23,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPING’S)

10,00 €
5
Α.9. Το ποσό της οικονομικής συνεισφοράς των δικαιούχων προσδιορίζεται κατ΄ αρχήν
από τις επιχειρήσεις λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος
και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια, που καθορίζει ο
ΛΑΕ/ΟΓΑ ανάλογα με τη μορφή, την κατηγορία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του
καταλύματος, τα οποία απεικονίζονται στον πίνακα 4 που ακολουθεί):
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΝΗΣΙΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Πίνακας 4
Στα αναφερόμενα ως άνω ποσά επιδότησης, συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και οι ακόλουθες
νόμιμες κρατήσεις:
Ι. 8% προείσπραξη φόρου εισοδήματος
(χορηγείται ανάλογη βεβαίωση από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΓΑ).
ΙΙ. 0,10% κράτηση υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
ΙΙΙ. 3,6 % Χαρτόσημο υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ.
Διευκρινίζεται ότι τα ποσά επιδότησης ισχύουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος χωρίς
να επηρεάζονται από τυχόν μεταβολές των οικονομικών και λοιπών συνθηκών.
Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή της επιδότησης από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ για κάθε
δικαιούχο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση του ΛΑΕ/ΟΓΑ έναντι του επιχειρηματία.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση των δικαιούχων όταν ο προορισμός αφορά
τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων
Διευκρινίζεται ότι η τιμή συμμετοχής του δικαιούχου συμπεριλαμβάνει όλες τις νόμιμες
επιβαρύνσεις(ΦΠΑ κλπ.).
Οι επιχειρηματίες δικαιούνται να εισπράττουν τα προαναφερόμενα ποσά συμμετοχής από τους
κοινωνικούς τουρίστες χωρίς καμία ευθύνη και ανάμειξη του ΛΑΕ/ΟΓΑ. Οι κοινωνικοί
τουρίστες υποχρεούνται να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα αναχώρησής τους
από το κατάλυμα.
Σημειώνουμε ότι τα τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
Κοινωνικού Τουρισμού, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να συμμετέχουν και στο
ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για παραμονή σε ξενοδοχεία
κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία
τύπου επιπλωμένων
διαμερισμάτων και
παραδοσιακά καταλύματα
5* (Lux)
4*
3*
2*
1*
3,00€
0,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
4 κλειδιά
3 κλειδιά
2 κλειδιά
2,00 €
0,00 €
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ
Χωρίς κατάταξη
3,00 €
0,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPING’S)6
πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Β’ μέρος της παρούσης.
Β. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Β.1. Αίτηση συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή Αίτησης/Δήλωσης στην οποία να
εμφανίζεται ταυτότητα της επιχείρησης (π.χ. επωνυμία, διακριτικός τίτλος, δυναμικότητα
κ.λπ.) με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Σε περίπτωση που επιχειρηματίας επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα με περισσότερα
από ένα καταλύματα, πρέπει να υποβάλει ξεχωριστές αιτήσεις, οι οποίες υποχρεωτικά
συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε κατάλυμα.
Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της Αίτησης/Δήλωσης
συμμετοχής, η οποία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων και επέχει θέση
Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για τα στοιχεία που αναφέρονται σε
αυτήν.
Β.2. Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι τα ακόλουθα:
 Φωτοαντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας σε ισχύ. Στην περίπτωση που η
επιχείρηση συμμετέχει με προέγκριση ειδικού σήματος λειτουργίας οφείλει να
προσκομίσει, άμεσα μόλις εκδοθεί και απαραίτητα κατά το στάδιο υποβολής του
φακέλου αίτησης επιδότησης, το οριστικό ειδικό σήμα λειτουργίας, άλλως δεν θα
καταβάλλεται το ποσό επιδότησης.
 Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού πυρασφάλειας σε ισχύ. Για καταλύματα με
δυναμικότητα μέχρι και 19 κλινών δεν απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, τέτοιο πιστοποιητικό.
 Φωτοαντίγραφο άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ.
εστιατορίου ή κυλικείου ή Bar) για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται ή επιθυμούν να
προφέρουν πρωινό.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που συμβάλλεται ο ΛΑΕ/ΟΓΑ με επιχείρηση που
προφέρει πρωινό, πρέπει ο αντίστοιχος χώρος για την παροχή του πρωινού να
λειτουργεί εντός της τουριστικής μονάδας.
Σε περίπτωση που η άδεια ανήκει σε διαφορετικό όνομα από τον επιχειρηματία που
έχει υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση
το περιεχόμενο της οποίας αποτυπώνεται στο συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.
 Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας)
εφόσον δηλώσουν ως παρεχόμενη υπηρεσία την πισίνα στην αίτηση συμμετοχής.
Σε περίπτωση που η άδεια λειτουργίας της πισίνας είναι σε διαφορετικό όνομα από τον
επιχειρηματία που έχει υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα θα συνοδεύεται από
υπεύθυνη δήλωση το περιεχόμενο της οποίας αποτυπώνεται στο συνημμένο
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά με περιορισμένη ισχύ έχει
λήξει ή πρόκειται να λήξει κατά τη διάρκεια του προγράμματος (από 23-7-2016 έως
8-5-2017), η επιχείρηση οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωσή του
και την άμεση αποστολή του στον ΛΑΕ/ΟΓΑ.
Σε αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση θα λύεται αυτοδίκαια και δεν θα αποδίδεται η επιδότηση
για τα δελτία της χρονικής περιόδου, κατά την οποία το πιστοποιητικό δεν βρίσκεται εν ισχύ.
7
Δεν θα γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 ή βεβαιώσεις, οι οποίες θα
αντικαθιστούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά (π.χ. σήματα, άδειες).
Η έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού καθιστά αδύνατη την έγκριση συμμετοχής
της επιχείρησης στο εν λόγω πρόγραμμα.
Γ . Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν
κ α τ ά τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή τ ο υ π ρ ο γρ ά μ μ α τ ο ς
Γ.1. Οι σχέσεις (κρατήσεις, ακυρώσεις, προκαταβολές, πρόωρες αναχωρήσεις λόγω ανωτέρας
βίας κ.λπ.) του δικαιούχου – κοινωνικού τουρίστα με τα τουριστικά καταλύματα, που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, διέπονται από τον ισχύοντα Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων
και Πελατών (Ν. 1652/1986 ΦΕΚ 167Α/30-10-1986, απόφαση 503007) και τις λοιπές
ισχύουσες, για τα τουριστικά καταλύματα, διατάξεις.
Η κράτηση των δωματίων γίνεται μόνο από τον ίδιο τον κοινωνικό τουρίστα και απαγορεύεται
ρητά η μεσιτεία για την κράτηση δωματίων από άλλα πρόσωπα διαφορετικά των δικαιούχων,
ακόμη και μέσω τουριστικών γραφείων, ΚΑΠΗ ή συλλογικών φορέων.
Διαδικασία χορήγησης δελτίου από το ΚΕΠ μετά την Κράτηση: Η Κράτηση δωματίου από
τον κληρωθέντα δικαιούχο είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται έγκαιρα ή σε κάθε
περίπτωση τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την προσέλευσή του στο τουριστικό κατάλυμα. Η
επιχείρηση, μετά την κράτηση δωματίου, υποχρεούται να αποστείλει στον δικαιούχο την
επιβεβαίωση κράτησης (voucher, κλπ), προκειμένου να ενημερώσει τη σχετική εφαρμογή
του ΟΓΑ για την κράτηση, (η ενημέρωση της εφαρμογής του ΟΓΑ γίνεται από το ΚΕΠ ή από τον
ίδιο τον δικαιούχο) και να παραλάβει από το ΚΕΠ το δελτίο επί του οποίου αναγράφεται η
επωνυμία της επιχείρησης του τουριστικού καταλύματος που έγινε η κράτηση.
Γ.2. Με την άφιξη του δικαιούχου στο κατάλυμα, ο επιχειρηματίας πρέπει να ελέγχει τα δελτία
και ατομικά στοιχεία των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, να ελέγχει:
 Αν το δελτίο που προσκομίζει ο δικαιούχος αφορά στο πρόγραμμα Κοινωνικού
Τουρισμού έτους 2016. Δελτία άλλου προγράμματος του ΛΑΕ/ΟΓΑ ή δελτία που
χορηγήθηκαν σε προγράμματα προηγούμενων ετών, δεν θα γίνονται δεκτά, τυχόν δε
αποδοχή τους, θα έχει ως συνέπεια τη μη εξόφλησή τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επιχειρήσεις που θα συμβληθούν ΜΟΝΟ με το πρόγραμμα Κοινωνικού
Τουρισμού, δεν θα πρέπει να αποδέχονται δελτία Ιαματικού Τουρισμού.
 Αν είναι ορθά τα στοιχεία του καταλύματος που αναγράφονται στο δελτίο
εκδόθηκε από το ΚΕΠ. Αν το δελτίο έχει εκδοθεί για άλλο κατάλυμα, ο επιχειρηματίας
πρέπει έγκαιρα να ζητήσει από το δικαιούχο να ακυρώσει το δελτίο στο πλησιέστερο
ΚΕΠ και να εκδώσει νέο με την ορθή επωνυμία του καταλύματος. Σε αντίθετη
περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η επιδότηση του δελτίου.
 Τα στοιχεία της ταυτότητας του δικαιούχου. Επειδή το δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού
είναι αυστηρά προσωπικό και απαγορεύεται η χρήση του από άλλα άτομα, ο
επιχειρηματίας οφείλει να δέχεται τον δικαιούχο στο κατάλυμά τους, μόνον εφόσον
διαπιστώσει ότι τα στοιχεία της ταυτότητάς του ταυτίζονται με αυτά που
αναγράφονται στο δελτίο κοινωνικού τουρισμού.
Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας του καταλύματος δεχθεί στο κατάλυμά του άτομο,
άλλο από το αναγραφόμενο στο δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού, τότε θα υπόκειται στις
οικείες διοικητικές ή άλλες κυρώσεις και τα αντίστοιχα δελτία δεν θα επιδοτούνται.
 Τα δελτία των δικαιούχων, τα οποία πρέπει να φέρουν προεκτυπωμένη την
υπηρεσιακή σφραγίδα και υπογραφή του Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του
ΛΑΕ- Διοικητή του ΟΓΑ, την στρογγυλή σφραγίδα του ΚΕΠ, την υπογραφή – σφραγίδα
8
του αρμοδίου υπαλλήλου, καθώς και την υπογραφή του δικαιούχου κατά την
παραλαβή από το ΚΕΠ.
 Αν τα Δελτία φέρουν προεκτυπωμένα τα στοιχεία της επιχείρησης. Δελτία που
δεν φέρουν προεκτυπωμένα τα στοιχεία της επιχείρησης κατά την εκτύπωση
από το ΚΕΠ θεωρούνται ΑΚΥΡΑ και δεν θα εξοφλούνται. Επίσης, δελτία που φέρουν
διορθώσεις (μελάνι, ειδικό διορθωτικό blanco κ.λπ.) θεωρούνται ΑΚΥΡΑ και δεν θα
εξοφλούνται.
 Δελτία με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της παραμονής του δικαιούχου στο
κατάλυμα δεν πρέπει να γίνονται δεκτά, τυχόν δε αποδοχή τους θα έχει ως συνέπεια τη
μη εξόφλησή τους.
Γ.3. Δεν επιτρέπεται να γίνει χρήση του δελτίου σε τουριστικές μονάδες που βρίσκονται στον
τόπο κατοικίας του δικαιούχου (πόλη, κωμόπολη, χωριό κλπ).
Γ.4. Οι επιχειρηματίες οφείλουν να αναγγείλουν την άφιξη των κοινωνικών τουριστών
 Ο επιχειρηματίας υποχρεούται να γνωστοποιεί την άφιξη του κοινωνικού τουρίστα
στην διαδικτυακή ηλεκτρονική εφαρμογή (www.oga.gr/katalymata) εντός 24
ωρών από την άφιξη.
 Μετά την παρέλευση του 24ώρου η εφαρμογή δεν θα δίνει τη δυνατότητα
πρόσβασης για αναγγελίες άφιξης.
 Σε περίπτωση που ο κοινωνικός τουρίστας πραγματοποιήσει λιγότερες
διανυκτερεύσεις από τις αναγγελθείσες, ο υπεύθυνος του καταλύματος υποχρεούται
να διορθώσει άμεσα τον αριθμό των διανυκτερεύσεων στη σχετική εφαρμογή.
Προσοχή: Η ηλεκτρονική εφαρμογή επιτρέπει μόνο μία (1) φορά διόρθωση του
αριθμού διανυκτερεύσεων.
 Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος της εφαρμογής του ΛΑΕ/ΟΓΑ, ο
επιχειρηματίας οφείλει να καταχωρήσει τις ορθές ημερομηνίες άφιξης την πρώτη
εργάσιμη μέρα που η εφαρμογή θα είναι ξανά ενεργή. Σε κάθε περίπτωση θα
αναρτάται στην εφαρμογή σχετική ανακοίνωση με οδηγίες.
 Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία χρήσης της διαδικτυακής
εφαρμογής καθώς και αναλυτικές οδηγίες χρήσης (users’ manual) αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του ΟΓΑ πριν την έναρξη του προγράμματος.
Σημειώνουμε ότι χωρίς την ηλεκτρονική αναγγελία άφιξης του κοινωνικού τουρίστα
δεν θα καταβάλλεται η επιδότηση για το αντίστοιχο δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού.
Αναγγελίες άφιξης μέσω Fax εντός 24 ωρών από την άφιξη του κοινωνικού τουρίστα, θα
γίνονται δεκτές μόνο στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο
(π.χ. όταν αποδεδειγμένα η περιοχή στην οποία ευρίσκεται το κατάλυμα δεν έχει πρόσβαση
internet, τεχνική βλάβη κλπ.). Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται το συνημμένο Υπόδειγμα
5 και αποστέλλεται στο φαξ της Υπηρεσίας μας (210 3841602).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :
1η : Ο επιχειρηματίας, υποχρεούται να διευκρινίζει στο συνημμένο Υπόδειγμα 5 τους λόγους που
προβαίνει σε αναγγελία άφιξης μέσω φαξ και όχι μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.
2η : Σε περίπτωση που ο κοινωνικός τουρίστας πραγματοποιήσει λιγότερες διανυκτερεύσεις από
τις αναγγελθείσες μέσω φαξ, ο υπεύθυνος του καταλύματος υποχρεούται να αποστείλει άμεσα
ορθή επανάληψη με τη διόρθωση του αριθμού διανυκτερεύσεων.
3η : Σε περίπτωση που επιχειρηματίας παραλείψει να προβεί σε μία από τις παραπάνω
ενέργειες (1η και 2η επισήμανση) αναγγελίας αφίξεων κοινωνικών τουριστών εντός 24
ωρών, τότε τα μη αναγγελθέντα δελτία δεν θα εξοφλούνται.
Γ.5. Σε περίπτωση που δικαιούχος προσέλθει στο κατάλυμα, αλλά δεν επιθυμεί να
διαμείνει σε αυτό, ο επιχειρηματίας δεν προβαίνει σε αναγγελία άφιξης στη διαδικτυακή
9
εφαρμογή του ΛΑΕ/ΟΓΑ και επιστρέφει το δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού στον δικαιούχο
ασυμπλήρωτο.
Σε περίπτωση που ο κοινωνικός τουρίστας αναχωρήσει πρόωρα τότε στα δελτία, όπως και
στις αναγγελίες άφιξης, πρέπει να αναφέρεται ο πραγματικός αριθμός διανυκτερεύσεων των
δικαιούχων.
Γ.6. Στους κοινωνικούς τουρίστες δικαιούχους του ΛΑΕ/ΟΓΑ να μην διατίθενται
προβληματικά δωμάτια (υπόγεια, εσωτερικά, χωρίς επαρκή φωτισμό ή αερισμό κ.λπ.).
Η δαπάνη για τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών (εντός των δωματίων ή διαμερισμάτων)
κουζίνας, ψυγείου κ.λπ., καθώς και για τη χρήση του κλιματισμού-κλιματιστικού δεν
επιβαρύνει τον κοινωνικό τουρίστα και τούτα ισχύουν για όλα τα τουριστικά καταλύματα
και ανεξαρτήτως αν τα δηλώσει ο επιχειρηματίας, ο οποίος υποχρεούται, άνευ αποζημιώσεως ή
αμοιβής, να προσφέρει στους κοινωνικούς τουρίστες δικαιούχους του ΛΑΕ/ΟΓΑ όλες τις προς
τρίτους παρεχόμενες κατά τις σχετικές διατάξεις- παροχές.
Γ.7. Παιδί ή παιδιά μέχρι πέντε ετών (γεννηθέντα από 1-1-2012 και μετά) διαμένουν
δωρεάν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους. Σε περίπτωση που προστίθεται κλίνη για τα
παιδιά στο ίδιο δωμάτιο των γονιών τους, ο δικαιούχος επιβαρύνεται με το 50% της
οικονομικής συμμετοχής του ενός γονέα και δικαιούται έκπτωση 50% επί της τιμής πόρτας για
το πρωινό.
Γ.8. Παιδιά άνω των πέντε ετών (γεννηθέντα μέχρι και 31-12-2011), θεωρούνται κανονικοί
δικαιούχοι του προγράμματος και πρέπει να διαθέτουν δικό τους δελτίο Κοινωνικού
Τουρισμού.
Γ.9. Σε περίπτωση που μη δικαιούχος του προγράμματος διαμένει στο ίδιο δωμάτιο (δίκλινο ή
τρίκλινο) με δικαιούχο προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, επιβαρύνεται με το άθροισμα
του ποσού της οικονομικής συνεισφοράς του δικαιούχου και του ποσού της ημερήσιας
επιδότησης που καταβάλλεται από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ, ανάλογα με τη λειτουργική μορφή και την
κατηγορία του καταλύματος.
Γ.10. Σε περίπτωση που μεμονωμένο άτομο επιλέξει να μείνει σε δίκλινο δωμάτιο, όταν δεν
υπάρχει μονόκλινο, καταβάλει ολόκληρο το ποσό συμμετοχής του και επιπλέον
επιβαρύνεται με το 70% του αθροίσματος του ποσού της οικονομικής συνεισφοράς του και
του ποσού της ημερήσιας επιδότησης που καταβάλλεται από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ ανάλογα με τη
λειτουργική μορφή και την κατηγορία της μονάδας.
Γ.11. Να δέχονται δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ΛΑΕ/ΟΓΑ σε
όλα τα τμήματα της μονάδας τους καθ’ όλη τη χρονική περίοδο που δήλωσαν στην
αίτηση συμμετοχής τους και μέχρι του ορίου δυναμικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο Ειδικό
Σήμα Λειτουργίας και στη σχετική σύμβαση.
Γ.12. Η χρονική περίοδος συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η αναγραφόμενη στην
αίτηση συμμετοχής και στον ηλεκτρονικό κατάλογο συμβεβλημένων καταλυμάτων και δεν
επιτρέπεται αλλαγή αυτής κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Γ.13. Να παρέχουν πρωινό στους κοινωνικούς τουρίστες εφόσον το δηλώσουν στην αίτηση
συμμετοχής τους, ίδιο με εκείνο που προσφέρουν στους άλλους πελάτες του καταλύματος, σε
επαρκείς ποσότητες φροντίζοντας τόσο για την ποιότητα όσο και για τους όρους υγιεινής. Η
σύνθεση του πρωινού να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη ισότιμη μεταχείριση των δικαιούχων του
προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ΛΑΕ/ΟΓΑ από το τουριστικό κατάλυμα
διακόπτεται η συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
Γ.14. Σχετικά με τη συμπλήρωση των δελτίων οι επιχειρηματίες πρέπει:
 Να συμπληρώνουν με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα απαραίτητα στοιχεία του δελτίου και
στα τρία στελέχη (για τον ΟΓΑ, για τον δικαιούχο, για την επιχείρηση), να
υπογράφουν και να θέτουν τη σφραγίδα της επιχείρησης στο πεδίο που προβλέπεται.
10
Τα στοιχεία της σφραγίδας της επιχείρησης πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τα
στοιχεία της επιχείρησης, όπως αυτά αναγράφονται στο Δελτίο.
 Να φροντίζουν ώστε τα δελτία να υπογράφονται υποχρεωτικά και από τους
δικαιούχους όπου προβλέπεται διαφορετικά δεν θα εξοφλούνται.
 Να συμπληρώνουν το δελτίο (και τα τρία στελέχη) παρουσία του κοινωνικού
τουρίστα την ημέρα αναχώρησής του, και να του παραδίδουν το στέλεχος του
Δελτίου που φέρει την ένδειξη «για τον δικαιούχο».
Γ.15. Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στη μορφή της τουριστικής μονάδας (π.χ. από
ενοικιαζόμενα δωμάτια σε ξενοδοχείο κ.λπ.) ή στην εκμετάλλευσή της, οι επιχειρήσεις
πρέπει να τη γνωστοποιούν άμεσα και εγγράφως απευθείας στον ΛΑΕ/ΟΓΑ, προκειμένου να
καταρτιστεί νέα σύμβαση του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού.
Σε περίπτωση αλλαγής του εκμεταλλευτή της τουριστικής μονάδας – φυσικού ή νομικού
προσώπου- ο αρχικός εκμεταλλευτής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον ΛΑΕ/ΟΓΑ για τη
διακοπή της συνεργασίας του.
Ο νέος εκμεταλλευτής, εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας πρέπει να προσκομίσει:
 Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής
 Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας επ΄ ονόματι του για την κατάρτιση νέας σύμβασης
Γ.16. Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας δεχτεί δελτία μετά τη λήξη της περιόδου συμμετοχής
του στο πρόγραμμα ή μετά το τέλος του προγράμματος, τότε α) δεν θα καταβάλλεται
επιδότηση για τα δελτία αυτά και β) καμία υποχρέωση δεν θα γεννάται σε βάρος του
ΛΑΕ/ΟΓΑ..
Γ.17. Ο ΛΑΕ/ΟΓΑ ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει έναντι του επιχειρηματία σε περίπτωση
που υπάρξει χαμηλή ή μηδενική προσέλευση κοινωνικών τουριστών στο κατάλυμά του.
Γ.18. Ο ΛΑΕ/ΟΓΑ διατηρεί το δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφαση της Διαχειριστικής
Επιτροπής, όποτε κρίνει εύλογο και επιβεβλημένο, να τροποποιεί τους όρους της σύμβασης,
γνωστοποιώντας τις αλλαγές στους συμβεβλημένους επιχειρηματίες.
Γ.19. Ειδικά, συμφωνείται, ότι απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση του ποσού
επιδότησης από τον αντισυμβαλλόμενο επιχειρηματία, των απαιτήσεών του κατά του
ΛΑΕ/ΟΓΑ, που απορρέουν από το παρόν, προς οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση δε
που γίνει, είναι άκυρη και δεν γεννά καμία υποχρέωση για το ΛΑΕ/ΟΓΑ.
Γ.20. Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης αζημίως, σε
περίπτωση που ο ΛΑΕ/ΟΓΑ, για οποιονδήποτε λόγο, αποφασίσει τη διακοπή του
προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, με αιτιολογημένη απόφαση της Διαχειριστικής
Επιτροπής του ΛΑΕ ή η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση κρίνει ασύμφορη τη συνεργασία.
Αν η σύμβαση καταγγελθεί από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ για οποιοδήποτε λόγο, η επιχείρηση
υποχρεούται να μη δέχεται πλέον κοινωνικούς τουρίστες και να προβαίνει εγκαίρως στην
ενημέρωση των δικαιούχων που τυχόν έχουν κάνει κράτηση δωματίου. Σε αντίθετη
περίπτωση, δεν θα καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό επιδότησης από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ.
Γ.21. Ο ΛΑΕ/ΟΓΑ κατά τη διάρκεια του προγράμματος μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους στα
συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα με όλα τα πρόσφορα μέσα που διαθέτει, προκειμένου
να διαπιστώνει την τήρηση ή μη των όρων του προγράμματος.
Εφόσον, διαπιστωθεί από τον έλεγχο μη τήρηση των όρων του προγράμματος, τότε ο
Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ/ΟΓΑ – Διοικητής ΟΓΑ, μπορεί να αναστείλει
προσωρινά τη συμμετοχή τουριστικού καταλύματος στο πρόγραμμα μέχρι την έκδοση της
σχετικής απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής.
Γ.22. Τυχόν υφιστάμενες ή δημιουργούμενες μέχρι τη λήξη της σύμβασης οικονομικές
υποχρεώσεις της συμβαλλόμενης επιχείρησης προς τον ΛΑΕ/ΟΓΑ, από οποιαδήποτε νόμιμη
αιτία, θα παρακρατούνται από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ και θα συμψηφίζονται με οφειλόμενα σε αυτήν
ποσά κατά την πληρωμή στο συμβαλλόμενο της αξίας των δελτίων.
11
Γ.23. Σε περίπτωση που, μετά από έλεγχο των αρμοδίων οργάνων του ΟΓΑ ή έγγραφη
καταγγελία κοινωνικού τουρίστα, αποδειχθεί παράβαση οιουδήποτε όρου της παρούσης από
τη συμβεβλημένη επιχείρηση, τότε εκτός των άλλων τυχόν δικαιωμάτων του ΛΑΕ/ΟΓΑ, η
Διαχειριστική Επιτροπή του ΛΑΕ/ΟΓΑ μπορεί με απόφαση της:
 Να προβαίνει σε μονομερή, εγγράφως και αζημίως για τον ΛΑΕ καταγγελία της
σύμβασης, με συνέπεια τη μη περαιτέρω συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα
ή/και
 Να μη καταβάλει τη σχετική επιδότηση ή σε περίπτωση που αυτή έχει ήδη καταβληθεί
να ζητήσει την επιστροφή αυτής εντόκως ή/και
 Να αποκλείει τη συγκεκριμένη επιχείρηση από το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού
του επομένου έτους ή των επόμενων τριών (3) ετών ή δια παντός ή/και
 Να επιβάλει, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των προαναφερόμενων όρων της
σύμβασης, την καταβολή ποσού που φτάνει έως το 10πλάσιο της αξίας των
διανυκτερεύσεων που αντιστοιχούν στον αριθμό των κοινωνικών τουριστών, των
οποίων η άφιξη είχε αναγγελθεί και η παραμονή τους βρισκόταν σε εξέλιξη κατά το
χρόνο του ελέγχου.
Το παραπάνω, ρητά συμφωνείται με την παρούσα, ως ποινική ρήτρα για την ανωτέρω
αιτία σε βάρος της συμβαλλόμενης επιχείρησης (άρθρο 404 Αστικού Κώδικα).
Η αποδοχή των πιο πάνω όρων από τις επιχειρήσεις, θεωρείται αμαχητί, ότι γίνεται με
την ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ των νομίμων εκπροσώπων τους, η
οποία επέχει θέση:
α) αποδοχής της παρούσας και
β) κατάρτισης της σχετικής σύμβασης.
Δ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Δ.1. Για την καταβολή της επιδότησης από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ οι επιχειρηματίες πρέπει:
α) Να τηρούν Λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς [Λογαριασμό όψεως (προκειμένου περί
εταιρειών) και Λογαριασμό Ταμιευτηρίου (προκειμένου περί ατομικών επιχειρήσεων)], τον
οποίο οφείλουν να γνωστοποιήσουν στον ΛΑΕ/ΟΓΑ προκειμένου, μετά την εκκαθάριση, να
πιστώνεται ο λογαριασμός αυτός με το ποσό της επιδότησης.
β) Να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά με τη σειρά που αναφέρονται:
 Αίτηση επιδότησης (υπόδειγμα 3)
 Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ) στο όνομα του ΟΓΑ με στοιχεία:
ΟΓΑ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ: 090037978, ΔΟΥ Α’ Αθηνών.
Το εν λόγω τιμολόγιο αφορά στο συνολικό ποσό της επιδότησης του ΛΑΕ/ΟΓΑ που
αναλογεί στο σύνολο των δικαιούχων που φιλοξενήθηκαν από την επιχείρηση (αριθμός
διανυκτερεύσεων x ποσό επιδότησης ΛΑΕ/ΟΓΑ).
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ :
Στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα αναγράφεται το συνολικό ποσό επιδότησης του
ΛΑΕ/ΟΓΑ, το οποίο θα αναλύεται σε καθαρή αξία (προ ΦΠΑ) και σε ποσό ΦΠΑ. Επίσης θα
πρέπει να αναφέρεται ο συντελεστής ΦΠΑ.
 Συγκεντρωτική κατάσταση ( υπόδειγμα 4).
 Όλα τα στελέχη των δελτίων κοινωνικού τουρισμού που φέρουν την ένδειξη «για
τον ΟΓΑ/ΛΑΕ», των δικαιούχων που φιλοξένησαν.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δελτία που δεν φέρουν την ένδειξη «ΟΓΑ/ΛΑΕ» δεν θα εξοφλούνται.
 Εκτύπωση των στοιχείων του Λογαριασμού Όψεως της Τράπεζας Πειραιώς για
τις επιχειρήσεις με μορφή ΟΕ/ΕΕ/ΑΕ/ΕΠΕ και για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
ή
Εκτύπωση ή φωτοαντίγραφο της α’ σελίδας βιβλιαρίου Ταμιευτηρίου της Τράπεζας
Πειραιώς για τις ατομικές επιχειρήσεις.
Επίσης, βλ. Γ’ ΜΕΡΟΣ.
12
Δ.2. Η συμπλήρωση της ένδειξης «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» στην ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ, πρέπει να συμπίπτει απόλυτα με την αποτύπωση της Επωνυμίας της
Επιχείρησης στην «Εκτύπωση των στοιχείων του Λογαριασμού Όψεως της Τράπεζας Πειραιώς
και πρέπει να συμφωνεί με την επωνυμία της Επιχείρησης, όπως αυτή εμφανίζεται στο
Καταστατικό της Εταιρείας (ή στην τελευταία τροποποίησή του), άλλως ο ενδιαφερόμενος
επιχειρηματίας θα πρέπει να προβαίνει σε τροποποίηση της Επωνυμίας της Επιχείρησης
στον Λογαριασμό Όψεως της Τράπεζας Πειραιώς.
Σε περίπτωση που επιχειρηματίας συμμετείχε στο πρόγραμμα με περισσότερα από ένα
καταλύματα, τότε θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστές αιτήσεις επιδότησης που υποχρεωτικά
θα συνοδεύονται από τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Οι επιχειρηματίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση
επιδότησης με τα απαραίτητα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ανά τρίμηνο, με καταληκτική
ημερομηνία την 28-11-2016 για καταλύματα εποχιακής λειτουργίας και την 30-6-2017 για
καταλύματα συνεχούς λειτουργίας, προκειμένου να εκκαθαρίζονται και να αποδίδεται το
οφειλόμενο ποσό έγκαιρα.
ΣΤ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Όλα τα υποδείγματα της παρούσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Βλ. Γ’ ΜΕΡΟΣ.
Β’ ΜΕΡΟΣ
Ο Ρ Ο Ι Κ Α Ι Π Ρ Ο Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ
Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Α Λ Υ Μ Α Τ Ω Ν Σ Τ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α.1. Το πρόγραμμα ισχύει από 23-7-2016 έως 8-5-2017 (καταληκτική ημερομηνία
αναχώρησης από το κατάλυμα) για διαμονή σε κατάλυμα και από 23-7-2016 έως
31-12-2016 για παροχή δωρεάν λούσεων σε Υδροθεραπευτήρια και εφαρμόζεται σε όλους
τους νομούς της χώρας.
Α.2. Oι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να κάνουν χρήση του δελτίου Ιαματικού
Τουρισμού μόνο για διαμονή (μέχρι 5 διανυκτερεύσεις) έως 8-5-2017, αλλά μπορούν μόνο
μέχρι 31-12-2016, παράλληλα με τη διαμονή τους, να πραγματοποιούν δωρεάν μέχρι και 5
απλές λούσεις είτε σε Υδροθεραπευτήριο εντός συμβεβλημένων ξενοδοχείων, είτε σε
συμβεβλημένες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών.
Α.3. Δικαιούχοι είναι 4.000 συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι ατομικού
δελτίου Ιαματικού Τουρισμού.
Α.4. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τουριστικά καταλύματα τα οποία βρίσκονται :
 σε λουτροπόλεις ή περιοχές κοντά σε εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών ή
 διαθέτουν Υδροθεραπευτήριο εντός της μονάδας τους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει
να διαθέτουν :
α) βεβαίωση Προσωρινής Λειτουργίας Υδροθεραπευτηρίου, χορηγηθείσα από την αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, β) σύμβαση με
ιατρό, με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των δικαιούχων του ΛΑΕ που θα πραγματοποιήσουν
τις λούσεις.
13
Α.5. Ο κατάλογος των συμβεβλημένων τουριστικών καταλυμάτων με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ στο εν
λόγω πρόγραμμα ανά νομό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr) και οι
κοινωνικοί τουρίστες θα επιλέγουν το κατάλυμα της προτίμησής τους από τον κατάλογο αυτό.
Α.6. Η επιδότηση των τουριστικών καταλυμάτων
 Για παροχή διαμονής: Τα τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
Ιαματικού Τουρισμού, επιδοτούνται από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ για κάθε διανυκτέρευση, κάθε
δικαιούχου που είναι νόμιμος κάτοχος δελτίου Ιαματικού Τουρισμού, με τις ίδιες
τιμές που ισχύουν στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού και που αναφέρονται
στο Α’ ΜΕΡΟΣ της παρούσας γνωστοποίησης όρων (πίνακας 1).
 Για παροχή λούσεων: Τα τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν
Υδροθεραπευτήριο εντός της μονάδας τους και παρέχουν δωρεάν λούσεις,
επιδοτούνται μέχρι και 5 ευρώ/ανά λούση/ανά δικαιούχο.
Διευκρινίζεται ότι το ποσό επιδότησης συμπεριλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή της επιδότησης από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ για κάθε
δικαιούχο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση του ΛΑΕ/ΟΓΑ έναντι του επιχειρηματία.
Α.7. Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου είναι:
 Για παροχή διαμονής: όπως περιγράφεται στο Α΄ Μέρος της παρούσης.
 Για παροχή λούσεων : Δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή των δικαιούχων.
Για τα τουριστικά καταλύματα που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως περιγράφονται στο
πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού (Α’ Μέρος της παρούσης).
Β. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Β.1. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα συμπληρώνουν, στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ, στη διεύθυνση
www.oga.gr/katalymata-aitiseis-2016, και το σχετικό πεδίο που αφορά στο πρόγραμμα
Ιαματικού Τουρισμού, το οποίο αναφέρεται στην Αίτηση Συμμετοχής για τον Κοινωνικό
Τουρισμό :
α) Με παροχή διαμονής και λούσεων ή β) Μόνο με διαμονή
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :
1η : Τα καταλύματα που δεν διαθέτουν Υδροθεραπευτήριο ή που δεν επιθυμούν να παρέχουν
λούσεις θα συμπληρώνουν στην αίτηση συμμετοχής την περίπτωση β.
2η : Η τιμή συμμετοχής των δικαιούχων για τη διαμονή τους στο τουριστικό κατάλυμα, είναι η
ίδια με αυτή που δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα Κοινωνικού
Τουρισμού.
3η : Η περίοδος συμμετοχής στο πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού με παροχή δωρεάν λούσεων
δηλώνεται ξεχωριστά σε ειδικό πεδίο δεδομένου ότι η Βεβαίωση προσωρινής λειτουργίας των
Υδροθεραπευτηρίων ισχύει μέχρι την 31-12-2016.
Β.2. Τα καταλύματα που επιθυμούν να συμμετέχουν και στο πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού
τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα ίδια που θα υποβάλλουν για το πρόγραμμα Κοινωνικού
Τουρισμού (μία φορά). Σε περίπτωση που καταλύματα διαθέτουν εγκαταστάσεις
Υδροθεραπευτηρίου εντός της μονάδας τους και επιθυμούν να παρέχουν και λούσεις, θα
προσκομίσουν επιπλέον:
 Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Προσωρινής Λειτουργίας του
Υδροθεραπευτηρίου, η οποία ισχύει μέχρι την 31-12-2016, χορηγηθείσα από την
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού,
δυνάμει της οποίας δύναται να λειτουργεί η επιχείρηση (άρθρο 12 του Ν. 4374/2016).
Σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί ακόμη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής
14
των αιτήσεων συμμετοχής, τότε η επιχείρηση θα αποστείλει Υπεύθυνη Δήλωση στην
οποία θα δηλώνει ότι έχει υποβάλει αίτημα στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας & Τουρισμού και ότι θα προσκομίσει τη χορηγηθείσα βεβαίωση το
συντομότερο δυνατό. Μέχρι την προσκόμισή της, η αίτηση συμμετοχής που αφορά στην
πρόσθετη παροχή λούσεων θα παραμένει σε εκκρεμότητα και δεν θα αναφέρεται στον
ηλεκτρονικό κατάλογο. Σημειώνεται ότι μέχρι τη χορήγησή της ΔΕΝ θα πρέπει να
παρέχεται η υπηρεσία λούσεων στους δικαιούχους του ΟΓΑ.
 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 για απασχόληση ιατρού στο Υδροθεραπευτήριο.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ:
Γ.1. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού, εφαρμόζουν τους
όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού (π.χ. αναγγελίες άφιξης
κ.λπ.) όπως αναφέρονται στο Α’ Μέρος της παρούσης.
Γ. 2. Επίσης, οι επιχειρηματίες πρέπει να γνωρίζουν ότι:
 Οι δικαιούχοι-κάτοχοι δελτίου ιαματικού τουρισμού, πρέπει να πραγματοποιούν τις
λούσεις παράλληλα με τη διαμονή τους σε συμβεβλημένο κατάλυμα.
 Σχετικά με τη συμπλήρωση των δελτίων Ιαματικού Τουρισμού: με την άφιξη του
δικαιούχου στο κατάλυμα, πρέπει να συμπληρώνεται από τον επιχειρηματία η
ημερομηνία άφιξης, προκειμένου ο δικαιούχος να προσκομίσει φωτοαντίγραφο του
δελτίου του στο Υδροθεραπευτήριο που πρόκειται να πραγματοποιήσει τις λούσεις, το
οποίο βρίσκεται είτε εντός, είτε εκτός της τουριστικής μονάδας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι ενέργειες που περιγράφονται στο πρόγραμμα
Κοινωνικού Τουρισμού.
 Οι δικαιούχοι, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να μην κάνουν χρήση της παροχής
λούσεων και να χρησιμοποιήσουν το δελτίο μόνο για τη διαμονή τους (μέχρι 5
διανυκτερεύσεις).
Δ. Ε Π Ι Δ Ο Τ Η Σ Η Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Α Λ Υ Μ Α Τ Ω Ν
Δ.1. Για την επιδότησή τους, τα τουριστικά καταλύματα που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα
μόνο με παροχή διαμονής, θα υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά με τη σειρά που
αναφέρονται:
 Αίτηση επιδότησης (υπόδειγμα 6)
 Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (επί πιστώσει) στο όνομα του ΟΓΑ με στοιχεία: ΟΓΑ,
Πατησίων 30, ΤΚ 101 70 Αθήνα, ΑΦΜ 090037978, ΔΟΥ Αθηνών.
Το εν λόγω τιμολόγιο αφορά στο συνολικό ποσό της επιδότησης του ΛΑΕ/ΟΓΑ που
αναλογεί στο σύνολο των δικαιούχων που φιλοξενήθηκαν από την επιχείρηση (αριθμός
διανυκτερεύσεων x ποσό επιδότησης ΛΑΕ/ΟΓΑ).
Για τη συμπλήρωση του τιμολογίου:
Στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αναγράφεται το συνολικό ποσό επιδότησης του
ΛΑΕ/ΟΓΑ, το οποίο αναλύεται σε καθαρή αξία (προ ΦΠΑ) και σε ποσό ΦΠΑ. Επίσης
πρέπει να αναφέρεται ο συντελεστής ΦΠΑ.
 Συγκεντρωτική κατάσταση (υπόδειγμα 7)
 Όλα τα στελέχη των δελτίων ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ που φέρουν την ένδειξη
«για τον ΟΓΑ/ΛΑΕ».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δελτία που δεν φέρουν την ένδειξη «ΟΓΑ/ΛΑΕ» δεν θα εξοφλούνται.
 Εκτύπωση των στοιχείων του Λογαριασμού Όψεως της Τράπεζας Πειραιώς για τις
επιχειρήσεις με μορφή ΟΕ/ΕΕ/ΑΕ/ΕΠΕ και για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
ή
Εκτύπωση ή φωτοαντίγραφο της α’ σελίδας βιβλιαρίου Ταμιευτηρίου της
Τράπεζας Πειραιώς για τις ατομικές επιχειρήσεις.
Επίσης, βλ. Δ’ ΜΕΡΟΣ.
15
Δ.2. Για την επιδότηση των λούσεων, τα τουριστικά καταλύματα υποβάλλουν τα ακόλουθα
δικαιολογητικά με τη σειρά που αναφέρονται:
 Αίτηση επιδότησης Υδροθεραπευτηρίου (Υπόδειγμα 8)
 Συγκεντρωτικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (επί πιστώσει) στο όνομα του ΟΓΑ
με στοιχεία: ΟΓΑ, Πατησίων 30, ΤΚ 101 70 Αθήνα, ΑΦΜ 090037978, ΔΟΥ Α’ Αθηνών. Το
εν λόγω τιμολόγιο αφορά στο συνολικό ποσό της επιδότησης του ΛΑΕ/ ΟΓΑ που
αναλογεί στο σύνολο των δικαιούχων που πραγματοποίησαν λούσεις.
Για τη συμπλήρωση του τιμολογίου:
Στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα αναγράφεται το συνολικό ποσό επιδότησης του
ΛΑΕ/ΟΓΑ, το οποίο θα αναλύεται σε καθαρή αξία (προ ΦΠΑ) και σε ποσό ΦΠΑ. Επίσης
θα πρέπει να αναφέρεται ο συντελεστής ΦΠΑ.
 Φωτοαντίγραφα των δελτίων του προγράμματος Ιαματικού Τουρισμού, που
αφορούν στη συμμετοχή των δικαιούχων.
 Βεβαίωση υπογεγραμμένη και από τους δικαιούχους, στην οποία θα αναφέρεται ο
αριθμός των διατεθέντων εισιτηρίων και οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των
λούσεων.
 Τα αντίστοιχα αποκόμματα των εισιτηρίων εισόδου (επισυναπτόμενα στην
ανωτέρω βεβαίωση).
 Εκτύπωση των στοιχείων του Λογαριασμού Όψεως της Τράπεζας Πειραιώς για τις
επιχειρήσεις με μορφή ΟΕ/ΕΕ/ΑΕ/ΕΠΕ
ή
Εκτύπωση ή φωτοαντίγραφο της α’ σελίδας βιβλιαρίου Ταμιευτηρίου της
Τράπεζας Πειραιώς για τις ατομικές επιχειρήσεις.
Επίσης, βλ. Δ’ ΜΕΡΟΣ.
Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Οι επιχειρηματίες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση
επιδότησης με τα απαραίτητα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ανά τρίμηνο, με καταληκτική
ημερομηνία την 28-11-2016 για καταλύματα εποχιακής λειτουργίας και την 30-6-2017 για
καταλύματα συνεχούς λειτουργίας, προκειμένου να εκκαθαρίζονται και να αποδίδεται το
οφειλόμενο ποσό έγκαιρα.
Σημειώνεται ότι τα τουριστικά καταλύματα που θα παρέχουν διαμονή και λούσεις εντός του
Υδροθεραπευτηρίου της μονάδας τους, θα υποβάλλουν μαζί, σε ένα φάκελο, τις αντίστοιχες
αιτήσεις επιδοτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
ΣΤ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Όλα τα υποδείγματα της παρούσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Βλ. Δ’ ΜΕΡΟΣ.
16
Γ’ ΜΕΡΟΣ
Ο Ρ Ο Ι Κ Α Ι Π Ρ Ο Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Δ Ο Τ Η Σ Η Σ
Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Ι Α Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Η Γ Ω Ν
( δ ε ν α φ ο ρ ά τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά κ α τ α λ ύ μ α τ α )
Σ Τ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Α.1. Το πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού με παροχή δωρεάν λούσεων ισχύει από 23-7-2016
έως 31-12-2016 (καταληκτική ημερομηνία λήξης της Βεβαίωσης προσωρινής λειτουργίας των
Υδροθεραπευτηρίων) και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας.
Α.2. Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να κάνουν χρήση του δελτίου Ιαματικού
Τουρισμού μόνο για διαμονή (μέχρι 5 διανυκτερεύσεις) έως 8-5-2017, αλλά μπορούν μόνο
μέχρι 31-12-2016,παράλληλα με τη διαμονή τους, να πραγματοποιούν δωρεάν μέχρι και 5
απλές λούσεις, είτε σε Υδροθεραπευτήριο εντός συμβεβλημένων ξενοδοχείων, είτε σε
συμβεβλημένες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών.
Α.3. Δικαιούχοι είναι 4.000 συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι ατομικού
δελτίου Ιαματικού Τουρισμού.
Α.4. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις ιαματικών πηγών, πλην Υδροθεραπευτηρίων
που λειτουργούν εντός τουριστικών μονάδων. Οι εν λόγω επιχειρήσεις που επιθυμούν να
συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποχρεούνται να:
 διαθέτουν Βεβαίωση προσωρινής λειτουργίας του Υδροθεραπευτηρίου, χορηγηθείσα
από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας &
Τουρισμού και σύμβαση με ιατρό κατά τη χρονική διάρκεια που θα δέχονται
δικαιούχους του Οργανισμού μας στις εγκαταστάσεις τους,
 παρέχουν λούσεις στους δικαιούχους – κατόχους δελτίου Ιαματικού Τουρισμού 2016
του ΛΑΕ/ΟΓΑ. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας αποδεχτεί
δικαιούχους μετά τη λήξη της περιόδου συμμετοχής του στο πρόγραμμα ή μετά το τέλος
του προγράμματος, τότε α) δεν θα καταβάλλεται επιδότηση για τα δελτία αυτά και β)
καμία υποχρέωση δεν θα γεννάται σε βάρος του ΛΑΕ/ΟΓΑ,
 πληρούν όλες τις προβλεπόμενες, από την κείμενη νομοθεσία, τεχνικές και λειτουργικές
προδιαγραφές.
Α.5. Οι επιχειρήσεις εγκαταστάσεων ιαματικών πηγών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού 2016 του ΛΑΕ/ΟΓΑ υποβάλλουν Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση
Συμμετοχής, με την οποία δηλώνουν και τη δέσμευσή τους για την τήρηση των όρων του
προγράμματος. Η Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής υποβάλλεται σε έντυπη μορφή με τα
συνοδευτικά δικαιολογητικά, υπογεγραμμένη νομίμως, ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως
(ΟΓΑ/Κλάδος Αγροτικής Εστίας- Πατησίων 30, ΤΚ 101 70 Αθήνα), μέχρι και την 9-7-2016
(ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αρ. πρωτ. εισερχομένου ΟΓΑ).
Α.6. Ο κατάλογος των συμβεβλημένων επιχειρήσεων ιαματικών πηγών με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ ανά
νομό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr) από τον οποίο οι
κοινωνικοί τουρίστες θα ενημερώνονται.
Α.7. Οι επιχειρήσεις ιαματικών πηγών που θα παρέχουν δωρεάν λούσεις σε δικαιούχους-
κατόχους δελτίων Ιαματικού Τουρισμού κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος,
επιδοτούνται μέχρι και 5 ευρώ/ανά λούση/ανά δικαιούχο.
Διευκρινίζεται ότι το ποσό επιδότησης συμπεριλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
17
Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή της επιδότησης από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ για κάθε
δικαιούχο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση του ΛΑΕ/ΟΓΑ έναντι του επιχειρηματία.
Α.8. Για παροχή λούσεων : Δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή των δικαιούχων
Α.9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Με την άφιξη του δικαιούχου στις εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών, οι επιχειρηματίες, για να
παρέχουν λούσεις, πρέπει να ελέγχουν αν το Δελτίο (φωτοαντίγραφο) που προσκομίζει ο
δικαιούχος αφορά στο πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού 2016 προκειμένου να διαπιστώσουν
ότι τα στοιχεία της ταυτότητάς του ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται στο Δελτίο
Ιαματικού Τουρισμού. Το δελτίο Ιαματικού Τουρισμού είναι αυστηρά προσωπικό και
απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του από άλλα άτομα.
Δεν αποζημιώνονται από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ οι επιχειρήσεις που παρέχουν λούσεις σε
κατόχους Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού.
Α.10. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα,
διέπονται από τους όρους (καταγγελία σύμβασης, κυρώσεις, έλεγχοι κ.λπ.) όπως αυτοί
περιγράφονται στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού (Α’ Μέρος της παρούσης).
Β. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Β.1. Η Αίτηση /Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου
(π.χ. επωνυμία, κλπ) με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Β.2. Εφιστάται η προσοχή για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων της
Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής, η οποία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη
των ενδιαφερομένων και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986 για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν.
Δικαιολογητικά :
 Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης προσωρινής λειτουργίας του
Υδροθεραπευτηρίου, η οποία ισχύει μέχρι την 31-12-2016, χορηγηθείσα από την
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού,
δυνάμει της οποίας δύναται να λειτουργεί η επιχείρηση ( άρθρο 12 του Ν.4374/2016).
Σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί ακόμη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων συμμετοχής, τότε η επιχείρηση θα αποστείλει Υπεύθυνη Δήλωση στην
οποία θα δηλώνει ότι έχει υποβάλει αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και ότι θα προσκομίσει τη χορηγηθείσα
βεβαίωση το συντομότερο δυνατό. Μέχρι την προσκόμισή της, η αίτηση συμμετοχής θα
παραμένει σε εκκρεμότητα και δεν θα αναφέρεται η εν λόγω επιχείρηση στο σχετικό
ηλεκτρονικό κατάλογο. Σημειώνεται ότι μέχρι τη χορήγησή της ΔΕΝ θα πρέπει να
παρέχεται η υπηρεσία λούσεων στους δικαιούχους του ΟΓΑ.
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για απασχόληση ιατρού στο
Υδροθεραπευτήριο.
Γ. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΟΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
(πλην Υδροθεραπευτηρίων που λειτουργούν εντός τουριστικών μονάδων)
Γ.1. Για την καταβολή της επιδότησης από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ οι επιχειρήσεις πρέπει:
α) Να τηρούν Λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς [Λογαριασμό όψεως (προκειμένου περί
εταιρειών) και Λογαριασμό Ταμιευτηρίου (προκειμένου περί ατομικών επιχειρήσεων)],
18
προκειμένου μετά την εκκαθάριση, να πιστώνεται ο λογαριασμός αυτός με το ποσό της
επιδότησης.
β) Να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά με τη σειρά που αναφέρονται:
 Αίτηση επιδότησης Υδροθεραπευτηρίου (Υπόδειγμα 8)
 Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (επί πιστώσει) στο όνομα του ΟΓΑ με στοιχεία: ΟΓΑ,
Πατησίων 30, ΤΚ 101 70 Αθήνα, ΑΦΜ 090037978, ΔΟΥ Α΄ Αθηνών. Το εν λόγω
τιμολόγιο αφορά στο συνολικό ποσό της επιδότησης του ΛΑΕ /ΟΓΑ που αναλογεί στο
σύνολο των δικαιούχων που πραγματοποίησαν λούσεις.
Για τη συμπλήρωση του τιμολογίου:
Στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα αναγράφεται το συνολικό ποσό επιδότησης του
ΛΑΕ/ΟΓΑ, το οποίο θα αναλύεται σε καθαρή αξία (προ ΦΠΑ) και σε ποσό ΦΠΑ. Επίσης
θα πρέπει να αναφέρεται ο συντελεστής ΦΠΑ.
 Φωτοαντίγραφα των δελτίων του προγράμματος Ιαματικού Τουρισμού, που
αφορούν στη συμμετοχή του δικαιούχων.
 Βεβαίωση υπογεγραμμένη και από τους δικαιούχους, στην οποία θα αναφέρεται ο
αριθμός των διατεθέντων εισιτηρίων και οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των
λούσεων.
 Τα αντίστοιχα αποκόμματα των εισιτηρίων εισόδου (επισυναπτόμενα στην
ανωτέρω βεβαίωση).
 Εκτύπωση των στοιχείων του Λογαριασμού Όψεως της Τράπεζας Πειραιώς για
τις επιχειρήσεις με μορφή ΟΕ/ΕΕ/ΑΕ/ΕΠΕ ή
Εκτύπωση ή φωτοαντίγραφο της α΄ σελίδας βιβλιαρίου Ταμιευτηρίου της
Τράπεζας Πειραιώς για τις ατομικές επιχειρήσεις.
Επίσης, βλ. Δ΄ ΜΕΡΟΣ.
Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Οι επιχειρηματίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιδότησης με τα απαραίτητα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά, ανά τρίμηνο, με καταληκτική ημερομηνία την 26-2-2017 προκειμένου να
εκκαθαρίζονται και να αποδίδεται το οφειλόμενο ποσό έγκαιρα.
Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Όλα τα υποδείγματα της παρούσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
Βλ. Γ’ ΜΕΡΟΣ.
Δ’ Μ Ε Ρ Ο Σ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :
Δ.1. Η αίτηση επιδότησης όταν βρίσκεται στο στάδιο εξόφλησης, οι επιχειρήσεις, κατά
περίπτωση, θα προσκομίζουν επιπλέον τα ακόλουθα :
-Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, NΠΔΔ
στην περίπτωση που το ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ.
-Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο
NΠΔΔ στην περίπτωση που το ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
Δ.2. Οι επιχειρήσεις πρέπει να φροντίζουν να υποβάλουν τους φακέλους πλήρως
συμπληρωμένους με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, απαραιτήτως με τη σειρά που
αναφέρονται, στις προαναφερθείσες προθεσμίες ανά περίπτωση.
Δ.3. Φάκελοι με δικαιολογητικά που παρουσιάζουν ελλείψεις, παρατυπίες ή
δυσανάγνωστα στοιχεία, δεν θα γίνονται δεκτοί προς εξόφληση και θα επιστρέφονται
προς συμπλήρωση ή διόρθωση.
19
Δ.4. Επειδή τα δικαιολογητικά των φακέλων αποτελούν παραστατικά με οικονομικό
αντίκρισμα, εφιστούμε την προσοχή σας για την αποστολή τους, ταχυδρομικά με
απόδειξη, ώστε να διασφαλίζεται η παραλαβή τους.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ :
 Υποδείγματα Κοινωνικού Τουρισμού:
α. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή (στη διεύθυνση
www.oga.gr/katalymata-aitiseis), β. Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 2), γ. Αίτηση Επιδότησης
(Υπόδειγμα 3),
δ. Συγκεντρωτική Κατάσταση (Υπόδειγμα 4), ε. Φόρμα αναγγελίας άφιξης μέσω φαξ
(Υπόδειγμα 5).
 Υποδείγματα Ιαματικού Τουρισμού :
Για τα τουριστικά καταλύματα (για παροχή διαμονής /λούσεων) :
α. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή (στη διεύθυνση
www.oga.gr/katalymata- aitiseis), β. Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 2), γ. Αίτηση Επιδότησης
(Υπόδειγμα 6),
δ. Συγκεντρωτική Κατάσταση (Υπόδειγμα 7), ε. Φόρμα αναγγελίας άφιξης μέσω φαξ
Υπόδειγμα 5), στ. Αίτηση Επιδότησης Υδροθεραπευτηρίου (Υπόδειγμα 8).
Για τις επιχειρήσεις ιαματικών πηγών (για παροχή λούσεων) :
α. Έντυπη Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1)
β. Αίτηση Επιδότησης Υδροθεραπευτηρίου (Υπόδειγμα 8).
Με την ευκαιρία των νέων προγραμμάτων του ΛΑΕ/ΟΓΑ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και
εφιστούμε την προσοχή σας για την πιστή τήρηση των όρων των προγραμμάτων, προκειμένου
η συνεργασία μας να είναι αποδοτική και αποτελεσματική για όλους τους συμμετέχοντες σ’
αυτή τη διαδικασία.
Ο Διοικητής
Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Σταδίου 29
10559 ΑΘΗΝΑ
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Αχαρνών 2
10176 ΑΘΗΝΑ
3. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
Λεωφόρος Αμαλίας 12
105 57 ΑΘΗΝΑ
4. Σύνδεσμο Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΣΕΤΕ)
Λεωφόρος Αμαλίας 34
105 58 ΑΘΗΝΑ
20
5. Ξενοδοχειακό
Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ)
Σταδίου 24
105 64- ΑΘΗΝΑ
6. Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών
Τουριστικών καταλυμάτων
(ΣΕΤΚΕ)
Διονυσίου Αιγινήτου 7
Ιλίσια
115 28- ΑΘΗΝΑ
7. Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ξενοδόχων (ΠΟΞ)
Σταδίου 24
105 64- ΑΘΗΝΑ
8. Πανελλήνια Ένωση
Ιδιοκτητών Camping
Σταδίου 24
105 64- ΑΘΗΝΑ
9. Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων
Ιαματικών Πηγών Ελλάδος
Θ. Σοφούλη 88
Καλαμαριά
551 31 – Θεσσαλονίκη
10. Πανελλήνιος Σύλλογος Ιαματικών Πηγών
& λουτροπόλεων Ελλάδος
Ιβηρίδος 9
54351 – Θεσσαλονίκη

Ο Ρ Ο Ι Κ Α Ι Π Ρ Ο Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ