Ο Σύλλογος των Απανταχού Καρπαθίων στην προσπάθειά του να αναδείξει την µακραίωνη ιστορία και τους laogrαπελευθερωτικούς αγώνες των συµπατριωτών µας, διοργανώνει την πρώτη προβολή στην Περιφέρεια της Αττικής του ιστορικού ντοκυµαντέρ «Κάρπαθος: Από τους µύθους ως την Ένωση µε την Ελλάδα» το οποίο αποτελεί µια δική του δηµιουργία, µε τη συνεργασία του ∆ήµου Αµαρουσίου.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του ∆ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γιώργου Πατούλη και θα πραγµατοποιηθεί στο Αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου Αµαρουσίου το Σάββατο 16 Μαΐου 2015 και ώρα 19:00. Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιµή για µας.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραµµατέας
Ιωάννης Γ. Καραϊτιανός Μαρία Πιπέρη – Χρυσού Α.Ε. Καθηγητής Χειρουργικής Ακτινοθεραπευτής – Ογκολόγος Παν/µίου Αθηνών ∆ιδάκτωρ Παν/µιου Αθηνών

Ο Σύλλογος των Απανταχού Καρπαθίων στην προσπάθειά του να αναδείξει την µακραίωνη ιστορία και τους