Υπηρεσιών σε ενδεχόμενη αντιμετώπιση πυρκαγιάς.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκτός του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, οι Διοικητές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του νησιού.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε η καταγραφή προβλημάτων, ελλείψεων και λεπτομερειών, απαραίτητων για την ετοιμότητά τους, ενώ επισημάνθηκε από όλες τις πλευρές, η μέγιστη δυνατή προσπάθεια τους για την κάλυψη των αναγκών που κάθε φορά προκύπτουν

Πολιτικής Προστασίας, στο Δημαρχείο, με αντικείμενο συζήτησης την ετοιμότητα και τη συνεργασία του Δήμου και των εμπλεκόμενων