Σάς ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του ΤΕΘ έχει την πρόθεσή να συγκροτησει τμήμα παρελασεως Εθνοφυλακων ενόψει της 28ης Οκτωβρίου οι ενδιαρομενοι Εθνοφύλακες παρακαλούνται να προσέλθουν για αρχική συγκροτηση με στολή παραλλαγής άρβυλα εξάρτυση ξιφολογχη και οπλισμό την Κυριακή της 22 Οκτωβρίου και ώρα 9,30 Πρωί Στο Στρατόπεδο ΤΕΘ Καρπάθου

Στις 18/10/2017 Ανακοίνωση Αγαπητή Εθνοφύλακες