Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου σήμερα Τρίτη 30/05 στις 18: 30 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
2. Τροποποίηση ΟΠΔ Δήμου Καρπάθου έτους 2017.
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ , οικονομικού έτους 2017.
4. Ορισμός επιτροπών για την διενέργεια Δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση και μίσθωση κινητών και ακίνητων και εκτίμησης ακίνητων.
5. Συμπλήρωση της αριθ. 67-2017 απόφασης του ΔΣ περί καθορισμού όμορων προτιμησιακών τμημάτων αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση ομπρελών και θαλασσίων σπορ για τα έτη 2017-2019.
6. Σύμβαση με το ΚΤΕΛ Καρπάθου.
7. Τοπική κανονιστική απόφαση για το ωράριο μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος .
8. Έγκριση μελέτης του έργου « Κατασκευή δύο διερευνητικών – παραγωγικών γεωτρήσεων στις θέσεις Απέρι και Μενετές Δ. Καρπάθου.
9. Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων προς εκμίσθωση στην Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου.
10. Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων προς εκμίσθωση στην Τοπική Κοινότητα Αρκάσας.
11. Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων προς εκμίσθωση στην Τοπική Κοινότητα Σπόων.
12. Τοπικές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τοπική Κοινότητα Σπόων.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου σήμερα Τρίτη 30/05 στις 18: 30.