την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, προκειμένου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης (Α΄ τριμήνου) εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΟΡΟΚ Οικονομικού Έτους 2017 (εισηγητή ο Πρόεδρος του ΠΟΡΟΚ κ. Ιωάννης Μηνατσής).
4. Έγκριση Οικονομικού απολογισμού του ΚΟΠΑΠ έτους 2016 (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΚΟΠΑΠ κ. Γεώργιος Βασιλαράκης).
5. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας κα Σοφία Σακέλη).
6. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας κα Σοφία Σακέλη).
7. Δεύτερη Κατανομή πιστώσεων για το έτος 2017 στις Σχολικές Επιτροπές (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας κα Σοφία Σακέλη).
8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής 1ου παραδοτέου της Υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή Υπηρεσίας για τη συγγραφή προτάσεων Erasmus +, Europe for Citizens και Creative Europe” (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Λάμπρος).
9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής 1ου παραδοτέου της Υπηρεσίας με τίτλο Παροχή Υπηρεσίας για την Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Καρπάθου στα πλαίσια του Συμφώνου των Δημάρχων (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Λάμπρος).
10. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής για την παροχή της Υπηρεσίας: Παροχή υπηρεσιών απόφραξη και καθαρισμό φρεατίων και αποχετευτικών δικτύων ΔΕ Ολύμπου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
11. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήψης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1&2 του ΒΔ. 28.3/15.4.1957 (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Λάμπρος).
12. Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων προς εκμίσθωση στην Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μιχάλης Σπανός).
13. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίου Άφωτη – Τηλέγραφος” (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μιχάλης Σπανός).
14. Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού για την τοποθέτηση ενός επιτοίχιου ΦΣ εντός οικισμού Μενετών στην οικία Σοφίας Χατζηγεωργίου του Δήμου Καρπάθου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μιχάλης Σπανός).
15. Επέκταση δικτύου Χ.Τ για την τοποθέτηση πέντε (5) ΦΣ σε τέσσερις (4) νέους στύλους στην περιοχή “Κεραμί ” από οικία Ιωάννη Βιτώρη έως οικία Ευαγγελίας Φιορέντζη του Δήμου Καρπάθου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μιχάλης Σπανός).
16. Εξέταση αίτησης περί παραχώρησης αίθουσας στο χώρο του Δημοτικού Κτιρίου Βωλάδας στον Αθλητικό Σύλλογο Απόλλων Βωλάδας (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Λάμπρος).
17. Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή Κ.Ο.Κ (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
18. Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας – Τμήματος Ύδρευσης Αποχέτευσης για διαγραφές ποσών από καρτέλες δημοτών (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Θεμ. Νισύριος

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου στις 19/05/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00.μμ.