20140923_093233Για το Σχολικό Έτος 2015-2016. Υπεύθυνοι για τη μεταφορά των μαθητών από και προς τις σχολικές τους μονάδες θα είναι το ΚΤΕΛ Καρπάθου.
Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές, καθηγητές και γονείς μια δημιουργική, ευχάριστη και αποτελεσματική χρονιά.

Ο Έπαρχος Καρπάθου-Κάσου

Ιωάννης Γ. Μηνατσής

Τη Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και έπειτα από την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που προβλεπόντουσαν από το νόμο ,θα ξεκινήσει η μεταφορά μαθητών της Καρπάθου