ΕΨΑΛΛΑΝ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΚΑΣΟΥ

Το Έπαρχο Καρπάθου-Κάσου κ. Ιωάννη  Γ. Μηνατσή  επισκέφθηκαν στο γραφείο του μαθητές και μαθήτριες του 1ου Δημοτικού Σχολείου  Καρπάθου  «ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ»17 12 2015 409

17 12 2015 40817 12 2015 409  και του έψαλλαν  τα  Χριστουγεννιάτικα κάλαντα.  Ο Έπαρχος ευχαρίστησε τους μαθητές και τους ευχήθηκε  καλές γιορτές και καλή πρόοδο στα μαθήματά τους.

Το Έπαρχο Καρπάθου-Κάσου κ. Ιωάννη  Γ. Μηνατσή  επισκέφθηκαν στο γραφείο του μαθητές και μαθήτριες του 1ου Δημοτικού Σχολείου  Καρπάθου  «ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ»