Στην απόφαση να εγκαταλείψει οριστικά τα δύο ασθενοφόρα τύπου Mercedes και Chevrolet υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, που είχαν δωρίσει ξένοι φίλοι της Καρπάθου (από την Γερμανία) στο Κέντρο Υγείας του νησιού, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρόσφατη συνεδρίασή του στις 27 Μαρτίου.

Πιο συγκεκριμένα τα ασθενοφόρα αυτ

Να αποδοθούν άμεσα στο Κέντρο Υγείας τα δύο ασθενοφόρα που δώρισαν στο νησί της Καρπάθου ξένοι φίλοι του νησιού
Να αποδοθούν άμεσα στο Κέντρο Υγείας τα δύο ασθενοφόρα που δώρισαν στο νησί της Καρπάθου ξένοι φίλοι του νησιού
ά ακινητοποιήθηκαν στο Τελωνείο του Πειραιά, λόγω διάφορων τελωνειακών παραβάσεων, με αποτέλεσμα να μην φτάσουν ποτέ στον προορισμό τους, αν και ήταν ζωτικής σημασίας για το νησί, ώστε να καλυφθούν τα μεγάλα κενά στην Υγεία, ενώ επιβλήθηκαν και τα σχετικά πρόστιμα.

Τότε μάλιστα το θέμα είχε έρθει στην επικαιρότητα προκαλώντας «ντόρο», ενώ είχε απασχολήσει και την Βουλή, με πρωτοβουλίες του Δημήτρη Γάκη, του Μάνου Κόνσολα, αλλά και του Δημήτρη Κρεμαστινού, που ως πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων είχε προσπαθήσει να δώσει επίσης λύση στο ζήτημα.

Τελικά όμως απ’ ότι φαίνεται η λύση ουδέποτε δόθηκε, με αποτέλεσμα τα πρόστιμα ύψους 33.519 ευρώ που βάραιναν το Δήμο Καρπάθου έπειτα από τις δύο καταλογιστικές πράξεις του ΣΤ Τελωνείου Πειραιά, να εκκρεμούν ακόμη και να μην μπορούν να καταβληθούν.

Με βάση τις διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα και ειδικότερα το άρθρο 137Γ στο οποίο προβλέπεται ότι αν το όχημα που έχει δεσμευθεί δεν παραληφθεί μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία η καταλογιστική πράξη επιβολής των προστίμων κατέστει οριστική, περιέρχεται αυτοδικαίως στην κυριότητα του Δημοσίου και διαγράφεται το σύνολο του επιβληθέντος προστίμου.

Το όχημα περιέρχεται επίσης στην κυριότητα του Δημοσίου, χωρίς να επιβάλλονται τα πρόστιμα, αν ο ενδιαφερόμενος παραιτηθεί των ενδίκων μέσων και δηλώσει ότι εγκαταλείπει το όχημα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Όχι στη «δωρεά» ασθενοφόρων είπε το δημοτικό συμβούλιο Καρπάθου