vasilis1-744x566Ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Βασίλης Α. Υψηλάντης μιλώντας σήμερα, στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τόνισε ότι επιτέλους η γραϕειοκρατία πατάσσεται και ο εξορθολογισμός του  Ελληνικού Δημοσίου ϕέρνει ορατά πλέον αποτελέσματα. Η χώρα έχει την ανάγκη να απεμπλακεί απ’ ότι τη βαρύνει και την ταλαιπωρεί. Παρόλα αυτά, ό,τι τον τόπο αυτό έχει ταλαιπωρήσει και πονέσει, ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να συντηρεί, να επιμένει σ´ ένα ϕαύλο κράτος και στον κρατισμό που παράγει, να επιδιώκει την αναξιοκρατία και την ανυπαρξία κριτηρίων βαθμολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, τη διατήρηση συστημάτων κρίσης από ημετέρους και όχι  βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Ιδιαίτερα αναϕέρθηκε στους πρώην εργαζομένους της ΔΕΥΑ Ιαλυσού και απολυμένους από την ΔΕΥΑ Ρόδου για τους οποίους ανέϕερε ότι είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία απολυμένων εργαζομένων, η αποκατάσταση των οποίων θα πρέπει να απασχολήσει την Κυβέρνηση.

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Βουλευτή έχει ως εξής:

«Κυρίες και Κύριοι Συνάδελϕοι,

Κύριε Υπουργέ,

Το υπό ψήϕιση νομοσχέδιο αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα, σε μια πορεία δύσκολη, για την πάταξη της ελληνικής γραϕειοκρατίας και του εξορθολογισμού του Ελληνικού Δημοσίου.

Είναι κοινός τόπος ότι η γραϕειοκρατία, στο μέγεθος που υπάρχει, είναι εμπόδιο στην εξέλιξη, στην ανάπτυξη του κράτους και τροχοπέδη στην άνθιση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και κατ´ επέκταση στην αντιμετώπιση της γάγγραινας της ανεργίας.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι  μετά το πρώτο βήμα, οϕείλουμε να προβούμε σ’ ένα άλμα. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υπογραϕής, αλλά και με μια χάρτα άρσης όλων των αντικινήτρων που εκτρέϕουν την γραϕειοκρατία και υποσκάπτουν την ανάπτυξη.

Και βέβαια το εγχείρημα ξεκινά,  σε μια περίοδο, που είναι ορατή η έξοδός μας από τις παρενέργειες της μεγάλης κρίσης που έπληξαν τη χώρα μας και βεβαίως από το μνημόνιο.

Και έχει επιτευχθεί με τις θυσίες του ελληνικού λαού που πλήρωσε την κρατιστική, συντεχνιακή και κακώς εννοούμενη συνδικαλιστική ελληνική πολιτική πραγματικότητα του παρελθόντος.

Παρόλα αυτά, ό,τι τον τόπο αυτό έχει ταλαιπωρήσει και πονέσει, ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να συντηρεί, να επιμένει σ´ ένα ϕαύλο κράτος και στον κρατισμό που παράγει, να επιδιώκει την αναξιοκρατία και την ανυπαρξία κριτηρίων βαθμολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, τη διατήρηση συστημάτων κρίσης από ημετέρους και όχι  βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Στην ενθάρρυνση των άεργων, που αποστερούν την εργασία σε ανθρώπους, κυρίως νέους που επιδιώκουν αληθινά να εργαστούν.

Δυστυχώς  επιστράτευσαν και πάλι το διχαστικό και ακραίο λόγο, υπερτονίζοντας ότι δήθεν το νομοσχέδιο, που συζητάμε, είναι απόρροια της υποδούλωσης της χώρας στις μνημονιακές της δεσμεύσεις.

Θαρρείς και η χώρα δεν έχει, από μόνη της, την ανάγκη να απεμπλακεί απ’ ότι τη βαρύνει και την ταλαιπωρεί.

Παρουσίασε το γνωστό, ευκόλως και αζημίως επαναλαμβανόμενο έργο της δήθεν αντισυνταγματικότητας,  που έχει επιλέξει πρωταγωνιστικά η αξιωματική αντιπολίτευση, για να προσδώσει πολιτική νομιμοποίηση, στη στείρα, οπισθοδρομική και καταστρεπτική  πολιτική της πρόταση, στο ελληνικό πρόβλημα .

Τακτική και αντιπολιτευτικός λόγος που ϕαντάζει ευχάριστος, στην πραγματικότητα όμως είναι ϕθοροποιός για ό,τι ο ελληνικός λαός έχει καταϕέρει με κόπους και θυσίες.

Για τη λήψη μέτρων κατά της γραϕειοκρατίας, αϕού επεδίωξαν να μειώσουν τη σπουδαιότητά τους, το προσπερνούν γιατί εδώ λογικά θα έπρεπε να πουν τουλάχιστον έναν  καλό λόγο…

Την ιεράρχηση των επιχειρησιακών προτεραιοτήτων, προκειμένου το κράτος μας να  αναδιατάξει τις δυνάμεις του, ώστε να καταστεί πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό, υποδούλωση στο μνημόνιο.

Την εμμονή τους σε διατήρηση ϕορέων, που εδώ και καιρό έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους, στη διατήρηση προϕανώς αλληλοεπικαλυπτούμενων αρμοδιοτήτων και τη σπατάλη των δημοσίων πόρων ως «… αποκύημα μιας ετερόνομης και ασϕαλώς παραδομένης στην τριαρχία των δανειστών νομοθετική λειτουργία…».

Αυτό είναι το έργο στο οποίο έχει επιδοθεί με περίσσεια ανευθυνότητα ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δήθεν αντιμνημονιακοί παρακολουθητές του στα δεξιά και αριστερά του Κοινοβουλίου μας.

Πρέπει ξεκάθαρα ο Έλληνας πολίτης να γνωρίζει ότι με το εγχείρημα αυτό εξορθολογισμού του κράτους, καταργούνται έντεκα ϕορείς των οποίων ο ρόλος μπορεί πλέον να ασκηθεί από κάποια υϕιστάμενη δομή συνεκτικότερα.

Τέσσερα νομικά πρόσωπα που ουδέποτε δραστηριοποιήθηκαν επιχειρησιακά.

Τρία κλαδικά ερευνητικά κέντρα που λειτουργούν ως δημόσιες υπηρεσίες, συγχωνεύονται σ´ ένα ενιαίο ερευνητικό κέντρο, ενώ δύο νομικά πρόσωπα και μια αυτοτελής δημόσια υπηρεσία καταργούνται και συγχωνεύονται σ’ ένα νέο νομικό πρόσωπο.

Το μεταβατικό στάδιο μέχρι τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και επιλογής γενικών διευθυντών, διευθυντών, τμηματαρχών και προϊσταμένων, με αντικειμενική συγκριτική αξιολόγηση και προσδιορισμό ανωτάτων ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολογίας που σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί πρόκριμα απόλυσης ή μείωσης του μισθού, αλλά διαδικασία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των προσϕερομένων υπηρεσιών των δημοσίων υπαλλήλων.

Κλείνοντας την παρέμβασή μου αυτή, θα ήθελα να αναϕέρω ότι το άρθρο 43 του νομοσχεδίου, βελτιωμένο νομοτεχνικά, ορθώς δίνει τη δυνατότητα επανελέγχου, κάθε είδους μετατροπής σύμβασης εργασιακής σχέσης σε αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ για περιπτώσεις που κατά το χρόνο της μετατροπής αυτής δεν συνέτρεχαν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις ή δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία.

Για να λειτουργήσει όμως σωστά το κράτος δικαίου, οϕείλουμε να δώσουμε την ευκαιρία αποκατάστασης εργαζομένων, που ενώ είχαν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις να καταστούν αορίστου χρόνου, ευθύνη της υπηρεσίας τους, τούτο δεν κατέστη εϕικτό. Θεωρώ ότι η Κυβέρνηση οϕείλει να ενσκύψει στο πρόβλημα και με βάση την κοινοτική νομοθεσία να αποκαταστήσει αδίκως απολυθέντες εργαζόμενους οι οποίοι και αναγκαίοι στην υπηρεσία τους είναι και δεν επιβαρύνουν το δημόσιο. Μια κατηγορία είναι οι προσϕάτως απολυμένοι της ΔΕΥΑ Ρόδου και πρώην της ΔΕΥΑ Ιαλυσού. Επιπλέον εξαιτίας του κενού αυτού που δημιουργήθηκε μπαίνει σε κίνδυνο ολόκληρο το αποχετευτικό σύστημα του πλέον τουριστικού κομματιού της χώρας. Αν δε αναλογιστούμε ότι αυτή την ώρα, που ο τουρισμός προσϕέρει ένα σημαντικό ποσοστό στην αντιμετώπιση της κρίσης, οποιαδήποτε περιβαλλοντική ζημιά θα ανατρέψει δραματικά το συσχετισμό αυτό. Καλώ λοιπόν την Κυβέρνηση άμεσα να ασχοληθεί με την τόσο σοβαρή αυτή παράμετρο.

Τέλος επισημαίνω ότι βάζουμε τέλος στη  Φαύλη και Ακραία τακτική και ρητορική, που μοναδικό στόχο είχε την αύξηση της εκλογικής πελατείας δίχως να δίνει λογαριασμό σε κανέναν και επιρρίπτοντας τελικά τα δυσβάσταχτα βάρη στην πλειοψηϕία του ελληνικού λαού.

Σας ευχαριστώ.»