20140628_225546

Οι Θεματικοί Αντιπεριϕερειάρχες της Περιϕέρειας Νοτίου Αιγαίου ορίζονται ως εξής:

Περιϕερειακής Πολιτικής Πρωτογενή Τομέα: Ζαννετίδης Φιλήμονας

Τουρισμού: Παπαβασιλείου Μαριέττα 

Πολιτισμού: Μπρίγγος Στέλιος

Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων: Φλεβάρης Γιάννης 

Κοινωνικής Μέριμνας: Ζωγραϕίδης Ηλίας 

Αθλητισμού: Δαδάος Μάρκος 

Εντεταλμένοι Περιϕερειακοί Σύμβουλοι της Περιϕέρειας Νοτίου Αιγαίου ορίζονται ως εξής:

Δημόσιας Υγείας: Καραμαρίτης Νίκος

Επιχειρηματικότητας:  Κουνάκης Παναγιώτης

Δια Βίου Μάθησης: Ανανίας Άγγελος 

Εθελοντισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (πλην ΕΣΠΑ): Γιασιράνη Χαρούλα

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιϕέρειας Νοτίου Αιγαίου ορίζεται ο  Ζαννετίδης Φιλήμονας 

Οπότε και η πλήρης σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής μετά την εκλογική διαδικασίας της 8ης Σεπτεμβρίου και τον ορισμό του Αντιπεριϕερειάρχη κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη ως Προέδρου αυτής από τον Περιϕερειάρχη Νοτίου Αιγαίου:

Από την πλειοψηϕία: Μπάρδος Χρήστος, Ευστρατίου Χρήστος, Νάκη Ευρυδίκη, Γιασιράνη Χαρίκλεια, Πάπιτση Χριστιάννα

Από τη μειοψηϕία: Σβύνου Ειρήνη, Μακρυωνίτης Γιώργος, Μαυρουδή Άννα  

«Η σημερινή ανακοίνωση των θεματικών Αντιπεριϕερειαρχών, των Εντεταλμένων Συμβούλων και το Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί την απαρχή μιας ανηϕορικής, απαιτητικής αλλά και ταυτόχρονα δημιουργικής περιόδου κατά την οποία οι συνεργάτες μου και εγώ με προσήλωση στο στόχο, συγκεκριμένο σχέδιο και σκληρή δουλειά,  θα δώσουμε τη μάχη για την ανάδειξη της Περιϕέρειας Νοτίου Αιγαίου ως πρωταγωνιστή των εξελίξεων τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο» δήλωσε ο Περιϕερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.