image-f86884460ceec059ac653dc429ff3b7935c4a54dd7f0e65a40168ff147a71893-VΤύχη βουνό είχε οικογένεια στα Πηγάδια στο Δημοτικό σχολείο και ενώ πήγε η μητέρα να πάρη τα παιδιά βγήκε έξω από το αμάξι ευτυχώς δεν ήταν μέσα
έπεσε βράχο όπου κατά πλάκωσε το αυτοκίνητο πόλοι τύχη.