Παραδοσιακά μουσικά όργανα της Κάρπαθου

Παραδοσιακά μουσικά όργανα της Κάρπαθου

ΛΥΡΑ Η καρπάθικη λύρα είναι τρίχορδη και αχλαδόσχημη. Οι χορδές της είναι συχνά εντέρινες. Συνοδεύεται από ένα ξύλινο δοξάρι το οποίο έχει πάντοτε κουδουνάκια. Παλιά παιζόταν σ΄ όλο το Αιγαίο αντικαθιστώντας ή συνοδεύοντας τη τσαμπούνα. Χρησιμοποιείται σ ΄ όλα τα